Tag : คอสเพลย์

คอสเพลย์ (Cosplay หรือ Cos’Play) เป็นการผสมคำภาษาอังกฤษระหว่างคำว่า Costume ซึ่งแปลว่า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ Play ที่แปลว่า การเล่นดังนั้น
Costume + Play จึงแปลตรงๆว่า การเล่นเสื้อผ้า แต่นิยามที่ให้คำจำกัดความชัดเจนที่สุดคือ “การแต่งกายเลียนแบ..

Read more