Login Pass Keep
Welcome, Guest. Please login or register
 
 
 
 
 
 
 
###### Coming Soon ######
 
 
 
Bookmark and Share


ตารางงานคอสเพลย์ของเว็บ Props&Ops สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูกำหนดการของวันงานว่าจะจัดขึ้นวันใด ที่ไหน อย่างไร
และยังเป็นสื่อกลางที่อำนวยความสะดวกในหลายๆแง่มุม เช่น คนคอสเพลย์รู้ว่างานจัดวันใด และผู้จัดงานได้รับทราบว่าสัปดาห์ไหนมีงานอะไรอยู่แล้วบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงกำหนดการซ้ำซ้อน
ทั้งเป็นสื่อทางเลือกสำหรับงานที่เหล่าคนการ์ตูน คอสเพลย์ ฯลฯ จัดกันขึ้นมา เช่น งานโดจินชิ งาน Only Event
ที่อาจจะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหญ่ๆได้ (เช่น ตามวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์)
ตารางงานคอสเพลย์จึงเป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และตรงกลุ่มเป้าหมายสำหรับงานคอสเพลย์โดยเฉพาะ

Total Page View
Start 7th June 2005

Lava Life Dating Service

Lastest Update: 25th November 2015 - 12:42


[New Event] เพิ่มการประกวดคอสเพลย์ในงาน AMD OMG! Party 2015

โดยประกวดในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า Palladium IT Pratunam

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Exhibition, Game, Cosplay Contest


in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Dream Big Cosplay Contest

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ลาน Outdoor ชั้น M, ห้าง Gateway Ekamai

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Cosplay Contest, Exhibition


20th November 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน UDON BOOK FESTIVAL COSPLAY CONTEST 2015

ในงาน เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 2 โดยประกวดคอสเพลย์วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ชั้น 4 อุดรธานีฮอลล์
Central Plaza จ.อุดรธานี

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – งานนิทรรศการ, งานออกร้าน, กิจกรรมประกวดคอสเพลย์


12th November 2015 in | Event

[Details Changed] เปลี่ยนวันประกวดคอสเพลย์งาน EPIC Cosplay Contest 2015

ในงาน Photo Fair 2015 จากวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย เป็น วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558


11th November 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Pop of Japan 3 by Fortune Town

เสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ Fortune Town (ประกวดคอสเพลย์ 22 พ.ย)

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Cosplay Contest, Cover Dance, Guest Cosplayer


9th November 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน COSCOM Extra: White Christmas

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Anime&Cartoon, Doujinshi, Circle, Booth, CosplayOK


8th November 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน EPIC Cosplay Contest 2015

ในงาน Photo Fair 2015 (งานจัดระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย 58) โดยประกวดคอสเพลย์วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ BITEC บางนา

รายละเอียด/กิจกรรม – Exhibition, Cosplay Contest


7th November 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน X-Toy Cosplay Contest 2015

ในงาน X-Toy Fin Fun Colorful (ระหว่างวันที่ 14-25 ธ.ค 58) โดยมีการประกวดคอสเพลย์ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ Central Plaza Westgate

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Exhibition, Activity, Cosplay Contest


5th November 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน PLaniParty #5

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์นคร จ.พิษณุโลก

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Cartoon, Anime, Booth, Cosplay Contest


21st October 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน BUU Cosplay Fair

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ลานใต้ศูนย์กิจกรรมนิสิต2 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Cosplay Contest


16th October 2015 in | Event

l Older News l  • การอัพเดทสถานะของงานจะไม่มีการแจ้งข่าวอัพเดท ยกเว้นกรณีสำคัญ (เช่น เลื่อนงาน ยกเลิกงาน ยืนยันการจัดงาน)
  • หากท่านไม่เข้าใจสัญลักษณ์ไอค่อนในตารางงาน กรุณากด เพื่อดูคำอธิบาย
  • ข้อมูลต่างๆ ทั้งรายละเอียดงาน สายการเดินรถ แผนที่ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
  • หากท่านต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้กรุณาให้เครดิตและ/หรือลิงค์กลับมายัง Props&Ops ขอบคุณครับ
  • แจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ข่าว ตั้งกระทู้โปรโมท หรือ แจ้งผ่านแบบฟอร์ม หรือ ส่งข่าวมาที่ propsops@propsops.com
ตารางงานคอสเพลย์ปี พ.ศ. 2558 / 2015 Cosplay Events Schedule
Event
Date
Location/ Door-Rates
Link Details
Status
ตารางงาน ปฎิทิน บันทึกงาน สถานที่


.: Dream Big Cosplay Contest :.

ศุกร์
27 พ.ย
ทางเชื่อม Outdoor ชั้น M
Gateway Ekamai
เอกมัย[ Free ]

Page
รายละเอียด


.: EPIC Cosplay Contest 2015 :.
[ในงาน Photo Fair 2015
25-29 พ.ย 58]
ประกวดคอสเพลย์
เสาร์
28 พ.ย
BITEC บางนา
บางนา[ Free ]

Page


.: ประกวดคอสเพลย์ในงาน :.
[ AMD OMG! Party 2015 ]
ประกวดคอสเพลย์
อาทิตย์
29 พ.ย
ชั้น 5 ศูนย์การค้า
Palladium IT Pratunam[ Free ]

Page
รายละเอียด

.: Star Cosplay Contest 2015 :.
เสาร์
12 ธ.ค
Star Center
จ.ระยอง


[ ?? ]

Page
Poster

.:X-Toy Cosplay Contest 2015 :.
[ในงาน X-Toy Fun Fun Colorful
14-25 ธ.ค 58]
ประกวดคอสเพลย์
เสาร์
19 ธ.ค
Central Plaza Westgate[ ?? ]

Page
FB Event
รายละเอียด
Poster.: COSCOM Extra : White Christmas :.
อาทิตย์
27 ธ.ค
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ 70 บาท]

Page
ตารางงานคอสเพลย์ปี พ.ศ. 2559 / 2016 Cosplay Events Schedule
Event
Date
Location/ Door-Rates
Link Details
Status
ตารางงาน ปฎิทิน บันทึกงาน สถานที่.: Colour of Kings :.
K Project Only Event
อาทิตย์
17 ม.ค
แหล่งสมาคมนายทหาร
กองพลทหารม้าที่ 2
รักษาพระองค์
สนามเป้า


[ ??]

Page
.: Japan Expo Thailand 2016 :.
.: Japan Festa in Bangkok 2016 by Mainichi :.
ศุกร์-อาทิตย์
22-24 ม.ค
ประกวดคอส 24 ม.ค
ลานหน้า
Central World Plaza


[ Free]

Website
Cosplay of the Year
Page
           .: Hanami Matsuri : ซากุระโปรยปราย :.
Touken Ranbu Only Event
อาทิตย์
13 มี.ค
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ ??]
[10:00-16:00]

Page.: The Beat :.
Animation Idol Only Event
อาทิตย์
27 มี.ค
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


[ 70 บาท]
[10:00-17:00]

Page
เพื่อสามารถทราบถึงสถานะของงานว่าจะจัดจริงหรือไม่ รวมถึงแผนที่ ค่าเข้างาน ฯลฯ
ตารางงานจึงจัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเตรียมการเพื่อจะไปงานได้สะดวกขึ้น
: ลิงค์ไปยังกระทู้โปรโมทงาน หรือกระทู้เกี่ยวกับงาน
: Map แผนที่ของสถานที่จัดงาน (เป็นระบบสไลด์ 3 รูปแผนที่)
: 3D Google Earth Model รูปโมเดลสถานที่จัดงานนั้นๆ
: Navigator Map ระบบแผนที่ Google Map สายรถประจำทาง
http://img2.photobucket.com/albums/v115/googgig/event/graphic/rule.gif
: Rule ข้อระเบียบ ปฎิบัติ เฉพาะของสถานที่นั้นๆ
: Photo รูปจากงานครั้งก่อน ของซีรีย์งานนี้ เพื่อดูลักษณะงานอ้างอิง
: ค่าเข้างาน (สกุลเงินบาท)
: ข้อมูลสำคัญของงานนั้นๆหรือข้อมูลเร่งด่วน
: ลิงค์ RSS Feed อัพเดทเอนทรีล่าสุดอัตโนมัติจาก Blog/Web ของงาน
: ลิงค์ RSS Feed อัพเดทจาก Social Network ต่างๆของงาน
: เตือนสถานที่จัดงานอยู่ในเขตกระทบจากการชุมนุมในวันเวลาของกำหนดการงาน
เพื่อสามารถดูว่างานเป็นประเภทไหน
ตารางงานจึงจัดหมวดหมู่งานต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการทราบว่าเป็นงานในลักษณะใด
: งานการ์ตูน โดจินชิ เป็นหลัก
: งานคอสเพลย์วงดนตรีญี่ปุ่น เป็นหลัก
: งานเกม ออนไลน์ ออฟไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับเกมเป็นหลัก
: งานสไตล์เอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง เป็นต้น
: งานนิทรรศการ ออกร้าน งานแสดงเป็นหลัก
: งานหรือกิจกรรมประกวดคอสเพลย์
: งานที่จัดขึ้น เพื่อคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันโดยเฉพาะ
: งานคอสเพลย์โดยเฉพาะ หรือ งานที่ให้คอสเพลย์มาร่วมได้ (ไม่มีกิจกรรมสำหรับคอสเพลย์เป็นพิเศษ)
: งานคอสเพลย์สไตล์ญี่ปุ่น แฟชั่นญี่ปุ่น เป็นหลัก
: งานที่มีกิจกรรมเต้นหรือแสดง Cover ดนตรี
(แต่มีกิจกรรม Cosplay )
เพื่อให้ทราบว่างานไหน ยืนยันมากน้อยแค่ไหน
ทางตารางงานจึงมีการให้สถานะงานโดยละเอียดเพื่อยืนยันในการจัดงาน ทั้งนี้ ระดับสถานะงานขึ้นอยู่กับ "ความละเอียดและชัดเจนในข้อมูลของงานนั้น" เป็นหลัก
Yes
: ยืนยัน - มีข้อมูลงานเพียงพอต่อการยืนยันการจัดงานตามกำหนดการหากไม่มีเหตุสุดวิสัย หรือ เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
Waiting
: รอข้อมูลเพิ่มเติม - รอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ งานที่ขาดรายละเอียดเล้กน้อยเพื่อยืนยันสถานะของงาน
Observe
: จับตามอง - อยู่ในระหว่างการจับตามองเป็นพิเศษต่อข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสถานะต่อไป (กรณีงานขาดความเคลื่อนไหวการอัพเดตต่างๆ ราว 2 สัปดาห์ก่อนกำหนดงาน จนทำให้ไม่ทราบว่าจะจัดหรือไม่จัด)
Notice
: ทราบข่าว - งานที่เริ่มมีการปล่อยรายละเอียดออกมาจากผู้จัดงาน แต่ยังไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆอ้างอิง
Caution!!
: เตือนระวัง - ไม่สามารถยืนยันข้อมูลการจัดงานว่าจัดหรือไม่จัดในกำหนดการ ทางตารางงานไม่รับผิดชอบต่อการมีงานอยู่หรือไม่มีของงานเนื่องจากขาดความเคลื่อนไหวของทางตัวงาน
(ขาดความเคลื่อนไหวราว 1 สัปดาห์ก่อนงาน)
Postpone
: งานเลื่อน - งานที่แจ้งประกาศการเลื่อนการจัดงาน โดยมีข้อมูลยืนยัน และเตรียมประกาศกำหนดการงานใหม่
Cancel
: ยกเลิก - งานที่ยกเลิกการจัดหรือไม่สามารถจัดงานได้ โดยมีข้อมูลยืนยัน

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
l รูปงาน l อุปกรณ์เสริม l เวปบอร์ดสมาชิก l ตารางงานคอสเพลย์ l คอสเพลย์วิกิ l แมกกาซีน l มีเดีย l เพื่อนบ้าน
oO กระดานข่าว
 
l เกี่ยวกับเวปไซท์ ติดต่อเรา l
l สมัครสมาชิก l รายชื่อสมาชิก
» Someone who know Vietnam ...
» ร้านหนังสือวางแผงหลบไป เม...
» หาน้องแต่ง cos ช่วยงาน แฟ...
» รองเท้าของยูจัง owari no ...
» ประกวด : ภาพถ่าย หัวข้อ “...
more >
Microsite
l Seed Goes On l Googgig's Cosplay Profile l Thaicosplay's Cosplayer Profile Backup l
 
 
Props&Ops Cosplay Site http://www.propsops.com 2004-2015