Login Pass Keep
Welcome, Guest. Please login or register
 
 
 
 
 
 
 
###### Coming Soon ######
 
 
 
Bookmark and Share

ตารางงานคอสเพลย์ของเวป Props&Ops สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูกำหนดการของวันงานว่าจะจัดขึ้นวันใด ที่ไหน อย่างไร
และยังเป็นสื่อกลางที่อำนวยความสะดวกในหลายๆแง่มุม เช่น คนคอสเพลย์รู้ว่างานจัดวันใด และผู้จัดงานได้รับทราบว่าสัปดาห์ไหนมีงานอะไรอยู่แล้วบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงกำหนดการซ้ำซ้อน
ทั้งเป็นสื่อทางเลือกสำหรับงานที่เหล่าคนการ์ตูน คอสเพลย์ ฯลฯ จัดกันขึ้นมา เช่น งานโดจินชิ งาน Only Event
ที่อาจจะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหญ่ๆได้ (เช่น ตามวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์)
ตารางงานคอสเพลย์จึงเป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และตรงกลุ่มเป้าหมายสำหรับงานคอสเพลย์โดยเฉพาะ

Total Page View
Start 7th June 2005

Lava Life Dating Service

Lastest Update: 5th July 2015 - 20:05


[Event Postponed] เลื่อนการจัดงาน L.Free Cos 2 in Wonderland

โดยเป็นการเลื่อนไม่มีกำหนด ยังไม่มีกำหนดการวันจัดงานใหม่


27th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Bongkoch Comic 20th Anniversary

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ Gateway Ekamai
ประกวดคอสเพลย์ 15 สิงหาคม

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – งานการ์ตูน, Cosplay Contest, Activity, Anisong


26th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มการประกวดคอสเพลย์ในงาน Pantip IT Funny Day

ประกวดคอสเพลย์วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ Pantip Plaza งามวงศ์วาน


25th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน L.Free Cos 2 in Wonderland

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Anime & Cartoon, Booth, Circle, Cosplay Contest


24th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Lucky Party Festival

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Cartoon, Booth, Circle, CosplayOK


18th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Trainer Street 2

Pokemon Only Event กำหนดวันจัดงานวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ชั้น 3 JJ Outlet

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Only Event, Circle, Dojinshi, CosplayOK


16th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Japan Anime Meeting Party

จัดระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การค้า HaHa Mall
(ประกวดคอสเพลย์ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม)

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – J-Style, Exhibition, Cosplay Contest


7th June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน Japan Festa in Bangkok 2015 by Mainichi

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ลานหน้า Central World Plaza
(ประกวดคอสเพลย์ เสาร์ที่ 29 สิงหาคม)

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Exhibition, J-Style, Cover Dance, Cosplay Contest


3rd June 2015 in | Event

[New Event] เพิ่มงาน The Shoppes COMIC PARTY 91 in Bangkok

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ The Shoppes Grand Rama 9
(ประกวด World Cosplay Summit 2015 รอบคัดเลือกประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย)

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Doujinshi, Circle, Cosplay Contest


29th May 2015 in | Event

[Canceled Event] ประกาศยกเลิกการจัดงานสายงาน Capsule Event ทั้งหมด

ยกเลิกการจัดงาน Capsule Event #34 วันที่ 7 มิถุนายน
ยกเลิกการจัดงาน Capsule Event #35 วันที่ 2 สิงหาคม
ยกเลิกการจัดงาน Apricot วันที่ 30 สิงหาคม
ยกเลิกการจัดงาน Capsule Event #36 วันที่ 4 ตุลาคม
ยกเลิกการจัดงาน Apritcot วันที่ 20 ธันวาคม
ตามประกาศทางการของผู้จัดงาน และทาง Props&Ops ได้พูดคุยสอบถามยืนยันโดยตรงแล้วจากทางผู้จัดงาน


18th May 2015 in | Event

l Older News l  • การอัพเดทสถานะของงานจะไม่มีการแจ้งข่าวอัพเดท ยกเว้นกรณีสำคัญ (เช่น เลื่อนงาน ยกเลิกงาน ยืนยันการจัดงาน)
  • หากท่านไม่เข้าใจสัญลักษณ์ไอค่อนในตารางงาน กรุณากด เพื่อดูคำอธิบาย
  • ข้อมูลต่างๆ ทั้งรายละเอียดงาน สายการเดินรถ แผนที่ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
  • หากท่านต้องการนำข้อมูลต่างๆไปใช้กรุณาให้เครดิตและ/หรือลิงค์กลับมายัง Props&Ops ขอบคุณครับ
  • แจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ข่าว ตั้งกระทู้โปรโมท หรือ แจ้งผ่านแบบฟอร์ม หรือ ส่งข่าวมาที่ propsops@propsops.com
ตารางงานคอสเพลย์ปี พ.ศ. 2558 / 2015 Cosplay Events Schedule
Event
Date
Location/ Door-Rates
Link Details
Status
ตารางงาน ปฎิทิน บันทึกงาน สถานที่


.: Cosplay Contest ในงาน
Pantip IT Funny Day :.
ประกวดคอส
เสาร์
11 ก.ค
Pantip Plaza
งามวงศ์วาน


[ Free]

Website
Page Event
Poster.: Saniwa 1:30 GoGo :.
Touken Ranbu Only Event
อาทิตย์
19 ก.ค
Pantip Plaza
จ.เชียงใหม่


[ 40 บาท]

Page

.: Cosmo Cosplay Contest 2015 :.
ประกวดคอส
เสาร์
25 ก.ค
Tukcom
จ.ชลบุรี


[ Free ]

Page
Page.: Nijiiro After Ending :.
Kuroko no Basuke Only Event 2nd
อาทิตย์
26 ก.ค
ชั้น 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 60 บาท]
[10:00-16:00]

Page.: The Lost Mekakushi Record 2 :.
Kagerou Project Only Event
เสาร์
15 ส.ค
ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 60 บาท]
[10:00-16:00]

Page


.: Bongkoch Comics 20th Anniversary :.
เสาร์-อาทิตย์
15-16 ส.ค
ประกวดคอส 15 ส.ค
Gateway Ekamai


[ Free]
[10:00-16:30]

Website
Page
Anisong
Cosplay
Mairunovich
.: Japan Expo Thailand 2015 :.
.: Japan Festa in Bangkok 2015 by Mainichi :.
เสาร์-อาทิตย์
29-30 ส.ค
ลานหน้า
Central World Plaza


[ Free]

Website
Cosplay of the Year
Page.: Maruya #14 :.
อาทิตย์
13 ก.ย
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Event.: Trainer Street 2 :.
Pokemon Only Event
อาทิตย์
11 ต.ค
ชั้น 3
JJ Outlet
กำแพงเพชร


[ 50 บาท ]
[10:30-16:30]

Page
Poster.: Ikemen Only Event :.
อาทิตย์
25 ต.ค
ชั้น 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[??]
[10:00-16:00]

Page.: The Wonder World Party !! :.
Axis Powers! Hetalia Only Event
อาทิตย์
1 พ.ย
ชั้น 2
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 60 บาท]
[10:00-16:00]

Page.: Touken Ranbu Only Event :.
- Autumn Festival -
แหล่งสมาคมนายทหาร
กองพลทหารม้าที่ 2
รักษาพระองค์
สนามเป้า


[ ??]

Page.: Morph Parade :.
Kemono Only Event
เสาร์
7 พ.ย
KV Mansion
อ่อนนุช


[ ?? บาท]
[10:00-15:00]

Page.: Maruya ## :.
อาทิตย์
8 พ.ย
อาคารรักตะกนิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


[ 50 บาท]

Page
Event.: A/Z Party :.
Aldnoah.Zero only Event
อาทิตย์
15 พ.ย
The Connecion @MRTลาดพร้าว
ลาดพร้าว


[ 60 บาท]
[10:00-16:00]

Page


       
เพื่อสามารถทราบถึงสถานะของงานว่าจะจัดจริงหรือไม่ รวมถึงแผนที่ ค่าเข้างาน ฯลฯ
ตารางงานจึงจัดหมวดหมู่สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเตรียมการเพื่อจะไปงานได้สะดวกขึ้น
: ลิงค์ไปยังกระทู้โปรโมทงาน หรือกระทู้เกี่ยวกับงาน
: Map แผนที่ของสถานที่จัดงาน (เป็นระบบสไลด์ 3 รูปแผนที่)
: 3D Google Earth Model รูปโมเดลสถานที่จัดงานนั้นๆ
: Navigator Map ระบบแผนที่ Google Map สายรถประจำทาง
http://img2.photobucket.com/albums/v115/googgig/event/graphic/rule.gif
: Rule ข้อระเบียบ ปฎิบัติ เฉพาะของสถานที่นั้นๆ
: Photo รูปจากงานครั้งก่อน ของซีรีย์งานนี้ เพื่อดูลักษณะงานอ้างอิง
: ค่าเข้างาน (สกุลเงินบาท)
: ข้อมูลสำคัญของงานนั้นๆหรือข้อมูลเร่งด่วน
: ลิงค์ RSS Feed อัพเดทเอนทรีล่าสุดอัตโนมัติจาก Blog/Web ของงาน
: ลิงค์ RSS Feed อัพเดทจาก Social Network ต่างๆของงาน
: เตือนสถานที่จัดงานอยู่ในเขตกระทบจากการชุมนุมในวันเวลาของกำหนดการงาน
เพื่อสามารถดูว่างานเป็นประเภทไหน
ตารางงานจึงจัดหมวดหมู่งานต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการทราบว่าเป็นงานในลักษณะใด
: งานการ์ตูน โดจินชิ เป็นหลัก
: งานคอสเพลย์วงดนตรีญี่ปุ่น เป็นหลัก
: งานเกม ออนไลน์ ออฟไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับเกมเป็นหลัก
: งานสไตล์เอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง เป็นต้น
: งานนิทรรศการ ออกร้าน งานแสดงเป็นหลัก
: งานหรือกิจกรรมประกวดคอสเพลย์
: งานที่จัดขึ้น เพื่อคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันโดยเฉพาะ
: งานคอสเพลย์โดยเฉพาะ หรือ งานที่ให้คอสเพลย์มาร่วมได้ (ไม่มีกิจกรรมสำหรับคอสเพลย์เป็นพิเศษ)
: งานคอสเพลย์สไตล์ญี่ปุ่น แฟชั่นญี่ปุ่น เป็นหลัก
: งานที่มีกิจกรรมเต้นหรือแสดง Cover ดนตรี
(แต่มีกิจกรรม Cosplay )
เพื่อให้ทราบว่างานไหน ยืนยันมากน้อยแค่ไหน
ทางตารางงานจึงมีการให้สถานะงานโดยละเอียดเพื่อยืนยันในการจัดงาน ทั้งนี้ ระดับสถานะงานขึ้นอยู่กับ "ความละเอียดและชัดเจนในข้อมูลของงานนั้น" เป็นหลัก
Yes
: ยืนยัน - มีข้อมูลงานเพียงพอต่อการยืนยันการจัดงานตามกำหนดการหากไม่มีเหตุสุดวิสัย หรือ เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
Waiting
: รอข้อมูลเพิ่มเติม - รอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ งานที่ขาดรายละเอียดเล้กน้อยเพื่อยืนยันสถานะของงาน
Observe
: จับตามอง - อยู่ในระหว่างการจับตามองเป็นพิเศษต่อข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสถานะต่อไป (กรณีงานขาดความเคลื่อนไหวการอัพเดตต่างๆ ราว 2 สัปดาห์ก่อนกำหนดงาน จนทำให้ไม่ทราบว่าจะจัดหรือไม่จัด)
Notice
: ทราบข่าว - งานที่เริ่มมีการปล่อยรายละเอียดออกมาจากผู้จัดงาน แต่ยังไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆอ้างอิง
Caution!!
: เตือนระวัง - ไม่สามารถยืนยันข้อมูลการจัดงานว่าจัดหรือไม่จัดในกำหนดการ ทางตารางงานไม่รับผิดชอบต่อการมีงานอยู่หรือไม่มีของงานเนื่องจากขาดความเคลื่อนไหวของทางตัวงาน
(ขาดความเคลื่อนไหวราว 1 สัปดาห์ก่อนงาน)
Postpone
: งานเลื่อน - งานที่แจ้งประกาศการเลื่อนการจัดงาน โดยมีข้อมูลยืนยัน และเตรียมประกาศกำหนดการงานใหม่
Cancel
: ยกเลิก - งานที่ยกเลิกการจัดหรือไม่สามารถจัดงานได้ โดยมีข้อมูลยืนยัน

Photo – สวัสดีนะจิ๊บ….. หลังจากที่สต๊าฟจิ๊บได้ลงมติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ヾ(>∀<☆ヾ) จะทำการประกาศรายชื่อบูธกิจกรรมดังนี้นะจิ๊บ!!!!!!!!!!!!! ============================== S1 – ท่าอากาศยานไคโจ S2 – สถานีตำรวจโทโอ S3 – สถานีดับเพลิงเซย์ริน S4 – Yosen Cafe & Restaurant S5 – โรงเรียนอนุบาลเซย์ริน S6 – สำนักโชงิราคุซัน S7 – โรงพยาบาลชูโตคุ แน่นอนว …
Photo – สวัสดีค่าาา วันนี้สต๊าฟจิ๊บกำลังประชุมงานกันอยู่ เดี๋ยวเย็นนี้จะมีประกาศสำคัญของบูธกิจกรรม รอฟังกันด้วยนะจิ๊บ~ ปล.จิ๊บไม่ใช่ของรางวัลนะจิ๊บ จิ๊บเป็นสต๊าฟฟ …
Photo – สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน~ และแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้สินะคะ…เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมาอนิเม Kuroko no Basuke หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ Kurobas ก็ได้จบลงซะแล้วค่ะ!! โฮรวววว ทางทีมงานทุกคนรู้สึกทั้งดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันเลยล่ะค่ะ ((σД`) ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ อ.ฟุจิมากิ ทาดะโทชิ ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานเลอค่าชิ้นนี้ขึ้นมา และขอขอบคุณ P …
Photo – เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือนแล้วกับกิจกรรมจากชมรมภาพยนตร์ ใครยังไม่ส่งรีบส่งกันเข้ามานะคะ ขอแอบกระซิบว่าของรางวัลสำหรับกิจกรรมนั้นพิเศษมากๆ เลยค่ะ <3 …
Photo – สวัสดีค่า วันนี้เรามีของมาฝากสำหรับคนนอนดึกนะคะ ซึ่งก็คือ… ภาพของรางวัลอีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาแจกภายในงานนั่นเอง! เห็นรูปของรางวัลกันแบบนี้แล้ว อยากรู้รายละเอียดของกิจกรรมภายในงานแล้วใช่ไหมคะ อดใจกันอีกนิดน้า ทางทีมงานจะรีบนำรายละเอียดมาอัพเดทในเร็ววันอย่างแน่นอนค่ะ รวมไปถึงรายละเอียดของบูธ S1-S7 อีกด้วย! แล้วพบกันนะคะ ขอบคุณค่า <3 …
Photo – สวัสดีค่า <3 วันนี้ทางทีมงานมีข่าวสารมาอัพเดทเพิ่มเติมด้วยล่ะค่ะ! ซึ่งก็คือภาพของรางวัลส่วนหนึ่งที่จะแจกในงานนั่นเอง โดยของรางวัลทั้งหมดในภาพได้รับการสนับสนุนจาก คุณไอซ์ ARY.BloodArena ค่ะ! ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ช่วยสนับสนุนของรางวัลน่ารักๆ ให้แก่งานของเรา และแน่นอนว่าของรางวัลของเรายังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้แน่นอน ขอให้ทุกๆ …
Photo – สวัสดีค่ะ วันนี้นำแผนผัง Circle ของงานมาแจ้งให้ทราบค่า~ งานนี้มี Circle สมัครเข้ามาถึง 76SP ใครอยู่ตรงไหนบ้างเราไปดูกันเถอะ ============================== หมายเหตุ: คอนเซปการเรียง Circle นั้นจะจัดเสมือนเป็นชั้นปีของโรงเรียน เพราะฉะนั้นดูกันให้ดีๆนะคะ Year1 1-A&B Nijiiro After Ending Staff 1-C Fantastic Mr. Frog 1-D HONEYHACHI 1-E I R E …

Photo – ทางงานของเราจะมีแอนโธไว้ให้พวกท่านหญิงทั้งหลายได้สะสมด้วยนะครับ ซึ่งได้ทำเป็น 2 เล่ม ซึ่งได้ไปรวบรวมนักเขียนและนักวาดภาพมาร่วมโปรเจ็คกว่า 10 ชีวิต 1. Fiction : Halloween Night รวมเรื่องสั้น ดื่มด่ำกับค่ำคืนฮาโลวีนกับเจ้าชายทั้ง 9 คน 9 สไตล์ความรักหวานชวนขนหัวลุก 2. Art Book : Till The Dawn รวม FA ของเหล่าเจ้าชายทั้ง 9 คน ในเทศกาลฮาโลวีน ซึ่ …
Photo – ของรางวัลที่เราจะแจกงาน Wonder Theater พรุ่งนี้นะครับ วันที่ 29 นี้เจอกันที่บูท G7 นะครับผม จัดที่ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ ราชภัฏสวนดุสิต …
Photo – วันที่ 29 นี้เจอกันที่บูท G7 นะครับผม ที่งาน Wonder Theater จัดที่ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ ราชภัฏสวนดุสิต เช่นเดียวกับงานเรานะครับ เราทำโบชัวร์งานไปแจกและอาจมีเกมส์ให้ท่านหญิงร่วมสนุกเล็กๆน้อยๆชิงของรางวัลจากทางออฟฟิศเชียล สิทธพิเสษสำหรับผู้ไปงานเท่านั้น @หลุยส์ …
Photo – @Alan เสียงกระซิบเบาๆจากท่านหัวหน้าองค์รักษ์ แวะมาอำ สะกิดต่อมดองงานครับ(ฮา)
วันที่ 29 มี.ค ที่งาน Wonder Theater ทาง ออฟฟิศเชียลอาจมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนของรางวัลจากเกมส์นะครับ ใครที่แวะไปงานก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่บูทอีเว้นท์งานวังของเราล่ะ @หลุยส์ …
:: Update Circle Name :: 04/03/2015 VIP Zone 1. วัง IKEMEN Thailand & Japan [V.I.P] 10 SP 2. สองไตแห่งวิสทาเรีย 2 SP [V.I.P] 3. คลังขนมหวานของภาคีอัศวินแห่งวิสทาเรีย 2 SP [V.I.P] ———————————————————————– 1. ViCMON 1 SP 2. Sloth in Manoland 1 SP 3. IKEPRI ITEMS! 1 SP 4. Two Dimensions 1 SP 5. วังโม่ …
Photo – By @Alan

ขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการจองกระเป๋านะคะ รบกวนทุกท่านที่มีรายชื่อยืนยันในการจองแล้ว รบกวนเช็คอีเมลด้วยนะคะ เผื่อว่าหลายๆท่านยังไม่ได้เช็คค่า^ ^ ขณะนี้เซอร์เคิลถ้าผู้ใดยังไม่ส่ง ให้ถึงวันที่ 5 กค.นี้นะคะ …
แจ้งให้ทราบค่า ขณะนี้ทางทีมงานทยอยส่งอีเมลผู้ที่จองกระเป๋าแล้วนะคะ ลองตรวจสอบดูได้ค่า รายชื่อผู้จอง[รับในงาน] https://docs.google.com/spreadsheets/d/140OfY0DlSyhRlUR23Z48j9gzDtxW8DSfaZMfO373JVw/edit?usp=sharing รายชื่อผู้จอง [ไปรษณีย์] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gbx0Xa8HZ6pu4pFs4LGA0NCd1G0hoK2gDH5oIrBzh-g/edit?usp=sharing หากใครสนใจสาม …
Photo – ประกาศฟรีคาราโอเกะ ขยายเวลาสมัครค่า!! สามารถสมัครเข้ามาได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นี้เท่านั้นนะคะ! ใครที่ยังไม่ส่งก็มาส่งกันได้น้า^ ^ แบบฟอร์มการสมัคร http://goo.gl/forms/sKcYk1wdxm …
Photo – สวัสดียามเย็นค่าทุกๆคน วันนี้เราก็มีข่าวมาประกาศอีกแล้วค่ะ^ ^ ก็คือ ในงานครั้งนี้เรามีกระเป๋าให้ทุกท่านได้จับจองใช้สอยกันด้วยนะ! เป็นกระเป๋าสั่งทำพิเศษของงาน Kagerou project only event 2 ! นั่นเอง ซึ่งกระเป๋าใบนี้เราได้รับเกียรติจาก Yukima มาวาดให้อีกเช่นเคย ขอบคุณมากๆเลยนะคะ! รายละเอียด กระเป๋าผ้าแคนวาส 14*18 นิ้ว ราคา 200 บาท (สินค้ามีจำน …
อีก 1 ชั่วโมงจะปิดการรับสมัครเซอร์เคิลรอบ 2 แล้วนะคะ! ท่านใดที่สมัครเข้ามาแล้ว สามารถโอนค่าเซอร์เคิลได้จนถึง 28 นี้นะคะ^ ^! รวมถึงการสมัครคาราโอเกะยังสมัครกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ! แบบฟอร์มการสมัครคาราโอเกะ http://goo.gl/forms/gpGvl3Ilt8 …
Photo – อีก 3 วันจะปิดรับสมัครเซอร์เคิล รอบ 2 แล้วนะคะ^ ^! ใครยังไม่ได้สมัครมาลงได้น้า อีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้เซอร์เคิลหลายๆเซอร์ยังไม่ได้ส่งคัตเอ้าท์มาให้ทางงานเลยค่ะ ; v ; สามารถตรวจสอบสถานะเซอร์เคิล และคัตเอ้าท์ได้ที่นี่ค่ะ https://docs.google.com/spreadsheets/d/14aYlcLaamtDmnlYe-p3olrHVZ7OdVTN8hy1-C57eyTc/edit#gid=0 …
Photo – The Lost Mekakushi Record Kagerou Project Only Event 2 Our Sponser : -ZENSHU Publishing -ROSE Entertainment Corporation -Code:ene -Impress Printers -ฟาสต์บุ๊คส์ ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะคะ!

Video – มาแล้วจ้า! บันทึกการแสดงของ SusumeProject 【cover Love Live!】 ตามไปชมกันได้ที่นี่เลย! https://vimeo.com/132355277 ⭐คลิปมีทั้งหมด 3 ส่วน ⭐ ⭐ส่วนที่ 2 และ 3 จะตามมาเร็วๆนี้จ้า⭐ …
Photo – อีกหนึ่งบรรยากาศแสนสนุกของงาน COSCOM Extra : Matsuri ที่ผ่านมาจ้า http://news.playpark.com/th/29688
อ่านบทสัมภาษณ์ Ely, Misa, Liui ได้ที่ propsops.com/magazine/interview-with-misa-ely-liui-aquino/
Photo – คุณ Liui ได้ฝากข้อความมาถึงทุกคนด้วยจ้า ตอนนี้คุณ Liui ได้กลับประเทศไปแล้ว ไว้เจอกันใหม่นะ!
ชมภาพงาน COSCOM Extra : Matsuri จาก PropsOps CosplaySite ได้ที่ http://propsops.com/gallery/2015/coscom-extra-matsuri.php
Video – Psycho-Pass The Movie เปิดให้จองตั๋วแล้ววันนี้ !! ซื้อบัตรได้ที่ http://shop.dexclub.com/
Photo – ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมสนุกกัน! แล้วเจอกันใหม่งานหน้า โพสรูปอย่าลืมแทค Coscom มาให้พวกเราดูกันด้วยนะ

เซอร์เคิลที่ยังไม่โอนเงิน อย่าลืมโอนกันนะคะ ^_^ โอนเร็ว circle plan ก็ออกเร็วเน้ออออ <3
เพื่อน ๆคนไหนติดสอบกันบ้างคะ สาธุ !! อย่ามีใครติดสอบสองวิชานี้เลยนะ ส่วนวิชาอื่น ๆเพื่อน ๆก็สู้ ๆนะคะ !!
เซอร์เคิลสามารถตรวจเช็คสถานะของตนเองได้ที่ลิ้งนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AlAGWcyMxRdBZOKtuJi84jxxV4xq9XdRfDLotshQKaw/edit?usp=sharing นะคะ ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดสามารถแจ้งทางทีมงานได้ทันทีเลยนะคะ …
Photo – ยังส่งกันเข้ามาได้เรื่อย ๆนะคะ
ขออนุญาตปิดการรับสมัครเซอร์เคิล ณ เวลานี้นะคะ สรุปมีเซอร์เคิลมาสมัครทั้งหมด 40เซอร์ ขอบคุณทุกเซอร์เคิลที่เข้ามาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของงานThe Wonder World Party : APH only eventของเรา สุดท้ายขอให้เซอร์เคิลที่ยังไม่โอนเงินค่าspaceโอนเข้ามาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558นะคะ …
ทางทีมงานจะสิ้นสุดการรับสมัครเซอร์เคิลรอบสองในวันพรุ่งนี้นะคะ ใครที่สนใจก็รีบๆเน้ออ ส่วนเซอร์ที่ยืนยันspaceแล้ว ให้โอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นะคะ ป.ล. รบกวนทำแบบสอบถามให้หน่อยค่าาา "แบบสอบถามความเหมาะสมของราคาบัตรเข้างาน Doujinshi Event ต่างๆ" https://docs.google.com/forms/d/18mjoV91eLJACKHn0TJafrublXIi3zn33wCCB5Sf0b3U/viewform?c …
ยังคงอยู่ในช่วงรับสมัครเซอร์เคิลนะคะ ซึ่งทางทีมงานจะปิดการรับสมัครในวันที่ 10 มิถุนายนนี้นะคะ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มนี้ได้เลยนะคะ >> http://goo.gl/forms/XDw1gMsV8G ส่วนเซอร์เคิลที่ยังไม่ได้เข้าไปเลือกจำนวนspace กรุณาเข้าไปเลือกในฟอร์มนี้ด้วยนะคะ >> http://goo.gl/forms/LkqV0aLJu9 …

Photo – B13 – Prestorina+monorize KEMONO / FANART+PARODY – Sonic the Hedgehog – Pokemon page : http://tkbink.wix.com/i-am-tiki#!works/c1guu http://www.pixiv.net/member.php?id=6594039
Photo – แปลนบูธ + คัทเอ้าท์ของเซอร์เคิล
มาร่วมงานพาเหรดนี้กับโมฟุและคุณเมียร์กันนะครับ <3
งาน Kemono Only Event ครั้งแรกในไทย ภายในงานมีเซอร์เคิลทั้งหมด 44 SP พร้อมสินค้า+ของทำมือ เกี่ยวกับ Kemono, Mimi และ Monster หลากหลาย อีกทั้งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมถึงเหล่าคอสเพลย์+เฟอร์สูทที่มาร่วมพาเหรดสร้างสีสันในงาน ค่าเข้างาน : 60 บาท **พร้อมได้รับแพมเพล็ตของงาน @[1565177227066007:274:Morph Parade] มาร่วมงานพาเหรดนี้กันนะครับ <3 ———- …
Photo – ผังบูธและรายชื่อเซอร์เคิล แถว A A1 : Firetail A2 : KEMO DUNGEON A3 : hangdok A4 : amster A5-A6 : CAT'S EYEART A7 : I R E I A8 : KASHIKUNG A9-A10 : นักดนตรีแห่งเบรเมน A11-A12 : Mofutory A13 : Palow is Magic A14 : Kiyochii Cave & Glittering Grimoire A15 : Paw Journey A16 : Wuffle A17 : Buddha Panda Walks A18 : The8Mice A19-A20 : Dung …
Photo – สวัสดีครับ โมฟุมาแจ้งเตือนสำหรับเซอร์เคิลที่ยังไม่ได้ทำการโอนเงินครับ วันนี้ วันสุดท้ายสำหรับการโอนเงินค่าบูธแล้วนะครับ ( > ___ < ) ใครเป็นเพื่อนเซอร์เคิลท่านใด ฝากไปแจ้งเตือนด้วยน๊า~ สำหรับเซอร์เคิลทุกท่าน สามารถเช็คสถานะได้ที่ลิ้งค์นี้นะครับ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16CmdelwPEYrgNiaxFiAazHsLmNAuToMVmgwZdAazyrk/edit#gid …
Photo – โมฟุกับคุณเมียร์ได้ทำการอัพเดทสถานะของเซอร์เคิลล่าสุดแล้วนะครับ! เซอร์เคิลท่านใด ยังไม่ได้แจ้งโอนเงินค่าบูธ รบกวนแจ้งโมฟุมาด้วยนะ เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน จะถึงกำหนดปิดแจ้งโอนแล้วนะครับ! <3 ( > v < ) เซอร์เคิลท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามโมฟุและคุณเมียร์เข้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ <3 …

ตอนนี้ได้ทำการปิดรับเซอร์เคิลแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมากๆค่ะ หลังจากนี้ สามารถยืนยันการโอนได้จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคมนี้ค่ะ โดยยืนยันผ่านลิงค์แบบฟอร์มยืนยันการโอน และตรวจสอบรายชื่อเซอร์เคิลได้เลยค่ะ แบบฟอร์มการยืนยันการโอน https://docs.google.com/forms/d/1oPDwZWQ7Q6arZzdZ7Vx7hIZWRz_qoOyYltILobABFsU/viewform แบบฟอร์มตรวจสอบรายชื่อเซอร์เคิล …
วันนี้วันสุดท้ายที่จะทำการรับสมัครแล้วนะคะ~ ยังสามารถจองได้ถึงเที่ยงคืนตรงของวันนี้ ส่วนผู้ใดที่จองแล้วอย่าลืมทำการโอนภายในวันที่15 ก.ค.นี้ด้วยค่ะ~ …
ตอนนี้เซอร์เคิลใกล้เต็มแล้วนะะะ เหลืออีกเพียง5เซอร์เคิลเท่านั้น ใครยังไม่ได้จองมารีบจองเลยย ส่วนคนที่จองแล้วก็อย่าลืมโอนค่าเซอร์เคิลด้วยน้า แบบฟอร์มการจอง https://docs.google.com/forms/d/1NIjF0g9ho7iu02m2UmT3m0uGGTTr1XAReTnR33Q0Vho/viewform แบบฟอร์มการยืนยันการโอน https://docs.google.com/forms/d/1oPDwZWQ7Q6arZzdZ7Vx7hIZWRz_qoOyYltILobABFsU/viewform …
Photo – สวัสดีค่ะ ขณะนี้ใบปลิวทั้งหมดได้มาถึงมือของทีมงานสต๊าฟแล้วค่ะ ใบปลิวนี้จะนำไปแจกในงาน Coscom Extra : Matsuri ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 โดยทุกคนสามารถหยิบได้ที่จุดลงทะเบียนหน้างานค่ะ **มีจำนวนจำกัดนะคะ** ขอบคุณภาพใบปลิวจาก sonowΔno ด้วยค่ะ ======================================== ตอนนี้เซอร์เคิลและ MAD ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ สามารถสม …
Photo – อะไรเอ่ย(눈ω눈 )
Photo – สวัสดีค่ะ วันนี้ทางเราจะประกาศเรื่องใบปลิวประชาสัมพันธ์ของงานค่ะ ใบปลิวนี้จะนำไปแจกในงาน Coscom Extra : Matsuri ในวันที่ 14 มิถุนายน 2558 โดยทุกคนสามารถหยิบได้ที่จุดลงทะเบียนหน้างานค่ะ ขอบคุณภาพใบปลิวจาก sonowΔno ด้วยค่ะ ======================================== ตอนนี้เซอร์เคิลและ MAD ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ สามารถสมัครและส่งประกวดได้อยู่นะค …
Photo – ของรางวัลจับฉลากอีกชิ้นที่่ทางสต๊าฟจะนำมาจับฉลากในวันงานค่ะ เตรียมดวงมาให้พร้อมนะคะ <3

เซอเคิลพิเศษปิดการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะขอรับ ~(‘▽^人)
พรุ่งนี้เปิดจองเซอพิเศษเป็นวันสุดท้ายแล้วนะขอรับ ~(‘▽^人) สำหรับซานิวะท่านไหนที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยขอรับ! หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ inbox เข้ามากันได้นะขอรับ ขอบคุณขอรับ! …
เปิดจองเซอเคิลพิเศษขอรับ! รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอเคิลสามารถอ่านได้ที่ – https://goo.gl/NsxAP6 *ระยะเวลาเปิดจองเซอเคิลตั้งแต่วันนี้ – 4 กรกฎาคม **วันที่ 5 กรกฎาคมประกาศเซอเคิลที่ผ่าน หลังจากประกาศแล้วทางทีมงานจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินค่าเซอเคิลตามไปทีหลังขอรับ หากมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง inbox ได้นะขอรับ ขอบคุณขอรับ …
ขณะนี้ทางทีมงานได้จัดส่งอีเมลล์รายละเอียดการโอนเงินและข้อมูลอื่นๆให้แล้วเรียบร้อยนะขอรับ สำหรับเซอเคิลใดที่ยังไม่ได้รับเมล์รบกวนติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ด้วยนะขอรับ เซอเคิลต่อไปนี้รบกวนติดต่อทีมงานทางอินบอกซ์เนื่องจากอีเมลล์ไม่สามารถส่งได้ขอรับ +โทรลเคนรันบุ +ซานิวะถือไม้ตียุง ขอบคุณขอรับ! …
Photo – ประกาศรายชื่อเซอเคิลขอรับ ~(‘▽^人) เพื่อง่ายต่อการค้นหาสามารถกด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อเซอเคิลที่ท่านสมัครลงไปได้นะขอรับ Genie Cos Shop ManayukiAmuyuki L I E F K U N มาจะป่วยดาบไปป่วยแท้พี่เอย 1:30 อีกแล้วเหรอ…… KIRIPHANTASY KuroFanArt เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วจนคือซานิวะ CupidSister ดาบแหก Berryjang ห่มผ้าให้พระจันทร์ภายใต้ปีกนกกระเรียน For …
Photo – สวัสดีขอรับ ♡´・ᴗ・`♡ ตอนนี้เราได้ปิดรับสมัครเซอเคิลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงขอขยายจำนวนเซอเคิลเป็น 110 SP รอฟังรายชื่อผู้ผ่านการสมัครได้พร้อมกันวันที่ 20 นี้นะขอรับ ~(‘▽^人) ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมากๆขอร้าบ …
ขณะนี้เป็นเวลา 00.00 น. ทางทีมงานขอปิดรับการลงทะเบียนเซอเคิลขอรับ ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของซานิวะทุกท่านต่องานนี้ขอรับ ประมาณวันพรุ่งนี้จะมีการกล่าวเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องตารางเวลาการรับสมัครเซอเคิลพิเศษนะขอรับ ขอบคุณขอรับ! …

Photo – สวัสดีค่ะ วันนี้ทางเราก็มีข้อมูลมาอัพเดทเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะ : ) โดยครั้งนี้จะเป็นประกาศอนุโลมเรื่องเกณฑ์อายุอีกครั้งค่ะ เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องมาพอสมควรใรเรื่องเกณฑ์อายุ ที่บางท่านจะครบ 13 ปีบริบูรณ์ในช่วงหลังงาน ดังนั้น ทางงานจะอนุญาตให้ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2545 ทุกท่าน ไม่ว่าจะเดือน สิงหาคม จนถึงธันวาคม ที่ยังไม่ครบ 13 ปี บริบูรณ์นั้น ปั …
Photo – ไกด์ไลน์เล็กน้อยสำหรับซานิวะผู้มาเยือนจากแดนใกล้ไกลค่ะ หากท่านกำลังมองหาที่พัก หรือการเดินทาง ลองมาดูตัวเลือกที่เราแนะนำดูนะคะ อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้บ้างก็ยินดีค่ะ :3 …
Photo – ถึงเวลาเผย Starter ทั้ง 5 ที่ผู้ร่วมงานจะได้รับตอนเข้างานแล้วค่ะ! (ผู้ร่วมงานจะได้รับแบบสุ่มนะคะ จำกัด 250 แรกค่ะ) การ์ดสตาร์ทเตอร์จำเป็นต่อการเริ่มเล่นกิจกรรมการ์ดเกมด้วยนะ อย่าลืมมาร่วมงานกันนะค้า วาดโดยคุณ Catdolljin / s e r a / Annerica ค่ะ …
Photo – วันเสาร์-อาทิตย์ นี้ ที่งาน Sing555cartoon จะมีการ์ดจากกิจกรรมเกมการ์ด เป็นตัวอย่างทำพิเศษมา 4 แบบ (แจกวันละ4ใบ) ในช่วงซานิวะไทม์ ประมาณก่อนบ่ายโมงค่ะ ส่วนกฏกติกาจะเป็นอย่างไร มารอลุ้นกันในวันงานทั้งสองวันเลยนะคะ >< แต่อย่าลืมเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมไว้กันด้วยนะคะ (ใบ้ให้ว่ามีบางข้ออาจจะเกี่ยวกับตัวละครในภาพค่ะ<3 ) ถือว่าซ้อมกัน …
Photo – สวัสดีค่ะ วันนี้มีอัพเดทเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานนะคะ และวันนี้จะเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการ์ดเกมซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของงานค่ะ ส่วนรายละเอียดของตัวการ์ดนั้น ทางเราจะมีอัพเดทให้ในโอกาสถัดไปนะคะ ^ ^ ************************************************************************* รวมคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนหนึ่งภายในงานค่ะ หากสงสัยข้อใด สามาร …
Photo – ในวันงาน เกมหลักของงานคือการ์ดเกมค่ะ ซึ่งการ์ดนี้ เราได้รับความกรุณาจากนักวาดหลาย ๆ ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยกันวาดหนุ่มดาบทั้ง 46 คน มาอยู่ในการ์ดนี้ ให้ทุก ๆ ท่านได้มาร่วมสนุกกันนะคะ ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าจะได้รับการ์ดอย่างน้อยคนละ 1 ใบ โดยผู้ร่วมงานจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1. ผู้ร่วมงานทั่วไป (ลงทะเบียนหน้างาน 40 บาท) โดยผู้ร่วมงานจะไ …
Photo – พรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับการโอนเงินค่าลงทะเบียนเซอร์เคิลแล้วนะคะ เซอร์เคิลไหนยังไม่ได้โอน อย่าลืมนะค้า

Photo – กิจกรรมลุ้นบัตร Exclusive Meet&Greet with SuG ฟรี! 10 ใบ กติกาการร่วมสนุกง่ายๆ 1. กด Like Fanpage: https://www.facebook.com/JapanFesta 2. กด Share ภาพกิจกรรมนี้แบบสาธารณะ (Public) พร้อม #japanexpothailand #japanfesta 3. ร่วมสนุกภายในวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2558 *การตัดสินโดยวิธีการสุ่มจับรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน วันที่ 12 …
Photo – เอรินะ มาโนะ คอนเฟิร์มมาร่วมงานJapan Festa2015 จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หน้า 4
Photo – ลำดับเวลาการขึ้นแสดง รอบชิงชนะเลิศ Cover Dance of The Years 2015 ในงาน Japan Festa in Bangkok 2015 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558 @หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย จี-ยู ครีเอทีฟ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.japanfesta.com www.gyucreative.com IG @japanfesta …
Photo
Photo – พบกับมหกรรมรวมพลคนรักญี่ปุ่นครั้งที่ 11! Japan Festa in Bangkok 2015 คนรักญี่ปุ่นห้ามพลาด!!!! วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 สิงหาคมนี้ @หน้าลาน CentralWorld ● พบกับความสดใส Mini Live! Concert ของศิลปินและนักแสดงสาวสวยจากค่ายเฮลโหล โปรเจ็ค “ERINA MANO” ● Meet&Greet กับศิลปิน SuG วงร็อคสุดมันส์และ 6 ไอดอลสาวที่กำลังมาแรง DEMPAGUMI.inc ● ร่ว …
Photo


Photo – เนื่องจากช่วงนี้ปรั๊ปปรี้ยังพอจะมีเวลาว่าง ต้องรีบวาดสะสม (ฮา) นี่เลย คุณแอดแบล็ค.. ถ้าเจอตัวจริง ๆ สิ่งที่คุณเคยอ่านมาในเพจจะทำให้คุณตกตะลึง!!! ไม่ ๆ นี่ไม่ใช่ click bait ค่ะ 555 คือ แอดแบล็กเนี่ยเห็นพิมพ์หลั่นล้า เฮฮา พูดคุยกับลูกเพจ และจิกกัดตบตีกับแอดกวิ้นและแอดมินอื่น ๆ ได้อย่างสนุกสนานนั้น ตัวจริงเนี่ย ค่อนข้างเงียบมากนะคะ ออกแนวไม่ค่ …
Photo – ช่วงนี้ แอดมินทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจรอชมผลงานของเพื่อน ๆ ที่กำลังจะส่งแฟนอาร์ตกันเข้ามา > ____ < ระหว่างนั้น ถ้าใครยังไม่คิดไม่ออก ช่วงนี้แอดมินกันเองนี่แหละก็จะทยอย(เผา) แปะรูป/เรื่องเกี่ยวกับสต๊าฟทุก ๆ คน เผื่อใครจะได้ไอเดีย เอาอะไรไปวาดต่อได้ : D วันนี้แนะนำกันหน่อย บนโปสเตอร์มุมขวาเกือบบน มีฮาริเทยามะด้วย เป็นตัวแทนของแอดเฮียจากเพจโป …
Photo – กิจกรรมประกวด Trainer Street Fanart Contest กติกา 1. วาดภาพPokemon Fanart ในหัวข้อ "งาน Trainer Street" ในที่นี้สามารถวาดภาพได้อิสระจากการตีความหัวข้อนี้ ไม่ว่าจะเป็น มาสค็อตงาน บรรยากาศของงาน สต๊าฟงาน ภาพเชิญชวนให้ไปร่วมงาน การแข่งขันในงาน ฯลฯ 2. ภาพวาดจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2480×3508 pixel ความละเอียด 300 dpi (ขนาดใหญ่กว่าที่กำห …
ประกาศรายชื่อบูทร้านค้า (สินค้านำเข้า) Poke~Play! – การ์ดเกม Pocket'doll SHOP – ตุ๊กตามือ2 (Pc,Bp,Tomy) PM SHOP – ตุ๊กตามือ1และสินค้าจาก Pokemon Center Pokemon-Basic Store by Foolboy – ฟิกเกอร์,ของเล่น,เสื้อ(USA) Pika's Store – สินค้า Pikachu ลิขสิทธิ์ไทย TS Staff Shop – สินค้าพิเศษ คัดสรรโดยทีมงาน ทีมงานจะส่งรายละเอียดการชำระเงินไปทางอีเ …
ประกาศรายชื่อเซอร์เคิลโดจิน (สินค้าทำมือ) (บูทสินค้านำเข้าประกาศวันที่ 2 ก.ค.) Chii-yun @nuyanata ม่อนโป้ย Play rough MONO-Land U_na*oheka Poke☆rin Mujutoke Rusty Moon Sea*rite Apolar&CurryOtoko ตุ่นปากเป็ด & เดอะแก๊ง Anipage of Pokemon (กลุ่ม1) Anipage Of Pokemon (กลุ่ม2) Siebold MOme*PeacH the Craftgirl Glittering Grimoire TeaTlme Amiguru …
Photo – เห็นว่ารอบชิงชนะเลิศ(รุ่น ซีเนียร์)ที่สิงคโปร์กำลังจะเริ่มแล้วค่ะ ใครสนใจติดตามได้ที่ http://www.twitch.tv/themirageisland ขอบคุณภาพจาก @ทาโร่ ค่ะ …
Photo – สวัสดีสายวันอาทิตย์ค่ะ แอดไวท์เก็บภาพบรรยากาศวันแข่งขันรอบชิงที่สิงคโปร์ เพื่อนเทรนเนอร์คนนี้!! เท่มาก ๆ เลยค่ะ > _____ < เห็นแอดไวท์บอกว่าเป็นเพื่อนที่มารู้จักที่สิงคโปร์เพราะเป็นผู้มาร่วมแข่งขันค่ะ สุดยอดไปเลย วันงานเทรนเนอร์สตรีท ใครจะคอสหรือทำพร็อพโปเกม่อนเก๋ ๆ แบบนี้มาก็ได้น้า – – – – Wow!! Soooo coool!!! Honedge and his trainer! …

กิจกรรมเเจกบัตรฟรีเเละกิจกรรมประกวดคอสเพลย์ยังรับปกตินะครับสามารถสมัครมาได้เรื่อยๆเหมือนเดินครับ สำหรับร้านที่จองบูธไว้ทางทีมงานจะทยอยคืนเงินค่าจองบูธคืนให้นะครับ เพราะจะมีการเปลี่ยนเเปลงเเผนผังงานใหม่ ต้องขออภัยจริงๆครับ//โค้ง …
Photo
Photo – ประกาศ!เลื่อนวันจัดงาน L.free cos 2 in Wonderland จากวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นเดือนถัดไปเนื่องด้วยเหตุจำเป็นบางประการทำให้ไม่สามารถจัดงานตามกำหนดการเดิมที่ตั้งเอาไว้ได้ ทั้งนี้ทางทีมงานยังไม่กำหนดวันจัดงานครั้งใหม่ หากกำหนดวันจัดงานที่ชัดเจนได้แล้วจะมาแจ้งให้ทราบภายหลัง ต้องขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ.ที่นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน # แอดมินท …
Photo – บัตรเข้างานปีนี50.-บาทครับผม อย่าลืมตัดหางบัตรลุ้นจับสลากในงานด้วยนะครับ เเต่ถ้าใครอยากเข้าฟรีเชิญลุ้นรับบัตรฟรีกับกิจกรรมทางเพจได้เลยครับ^^ https://www.facebook.com/LoeiLFreecos/photos/a.317692991701619.1073741830.308072389330346/612219328915649/?type=1 …
Photo – นี้เป็นกติกาการเเข่งขันประเภทเดี่ยวเเละทีม ฉบับใหม่นะครับ ทีมใดที่สนใจลงสมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ทางin-boxเเฟจเพจใด้เลยครับ พิเศษ!! +++เฉพาะทีมที่สมัครลงแข่งขันผ่านทาง inboxเเฟนเพจ L.free cos รับบัตรเข้างานฟรี!!+++ ในทีมจะมีกี่คนก็เข้าฟรีหมดทุกคนเลยครับ^^ ทีมไหนสมัครหน้างานก็มีส่วนลดนะครับเเต่เเนะนำให้สมัครในเพจเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นของส …
Photo – กติกาการเเข่งขันประเภทเดี่ยวเเละทีม -เเข่งขันประเภทเดี่ยว 1 คน -เเข่งขันประเภททีม 2 คนขึ้นไป -ไม่จำกัดอายุ-เพศ -กรุณาคอสเพลย์ด้วยชุดการ์ตูน, อนิเมะ, เกม, ภาพยนตร์ลงแข่งขัน -การเเสดงเกี่ยวกับการคอสเพลย์การ์ตูน, อนิเมะ, เกม, ภาพยนตร์หรือเเบบอนิเมะsing (เพลง) -เนื้อหาการแสดงจะเป็น ละคร, เต้น ,ร้องเพลงฯ ก็ได้ (ร้องเพลงได้ทั้งเพลงแปลเพลงจากอนิเม …
Photo – กติกาง่ายๆ เพียงเเค่"Like" เเละ"Share" พร้อม"Comment" โดยเลือกพิมพ์ตัวเลข9-99หลังข้อความ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้างานฟรี!! 20ท่าน ท่านละ 1รางวัล เท่านั้นยังไม่พอ!! 20ท่าน ผู้โชคดีลุ้นจับสลากรางวัลใหญ่ในงาน L.f คือ++ชุดคอสเพลย์++*จะเป็นชุดคอสเพลย์จากเรื่องอะไรทีมงานขออุ๊บไว้ก่อนนะครับ^^ @ตี้ …

Photo – การประกวด Pantip Cosplay Contest 2015 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น4
Photo – การแข่งขันการ์ดเกมส์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 โทร 085-057-0687 คุณเต๋า ณ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น4 https://www.facebook.com/ENIGMAGICshop
***ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม** 1-เพลง-ซาวด์ สำหรับการแสดงมาเอง 2-5 นาที 2-เพลง-ซาวด์ สำหรับเดินโชว์ตัว เดินแบบ 1-2 นาที ใส่ลงแผ่น CD หรือ แฟลชไดรฟ์ มาด้วยนะครับ ถ้ากลัวลืมให้ส่งเพลงมาที่ Email: jude.event2012@gmail.com ทีมงานจะจัดเก็บไว้ให้สำหรับวันงานครับ …
https://www.facebook.com/events/1123681860994106/
https://www.facebook.com/events/106611703014681/
ถาม: มีน้องๆ หลายคนถามว่าไม่ประกวด แต่แต่งตัวคอสเพลย์ มาร่วมงานได้ไหม๊ ตอบ: ยินดีครับ ขอเชิญน้องๆแต่งคอสเพลย์ มาร่วมงาน ร่วมถ่ายรูปกับเซเลบ หรือจะขึ้นถ่ายบนเวทีก็ได้ครับ …
Photo – การประกวด Pantip Cosplay Contest 2015 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น4 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกาย Cosplay เลียนแบบการ์ตูนดัง ซูเปอร์ฮีโร อานิเมะ และจากเกมส์ ชิงเงินสด และของรางวัล กติกาการประกวด 1. ประกวดประเภท เดียว (รวมทั้งเดี่ยวและทีม) (ไม่จำกัดอายุ) 2. ชุดคอสเพลย์จ … 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

oO กระดานข่าว
 
Microsite
 
 
Props&Ops Cosplay Site http://www.propsops.com 2004-2014