สาย 356 ปากเกร็ด - รังสิต
สาย 356 วงกลมปากเกร็ด - สะพานใหม่
 


สาย 356 เป็นสายที่มีรูปแบบการเดินสายเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจจะทำให้สับสนได้ง่าย จึงสรุปโดยคราวคือ
สาย 356 แบ่งการเดินรถโดยข้างตัวรถจะมีแถบคาดสีต่างๆระบุ เป็น

 • สาย 356 คาดเทา จะเป็นเส้นทาง ไป-กลับ ระหว่าง ปากเกร็ด - รังสิต
 • สาย 356 วงกลม ปากเกร็ด แบ่งเป็น
  - คาดแดง เริ่มจากปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ - พหลโยธิน - สะพานใหม่ - ดอนเมือง - วิภาวดีรังสิต - ปากเกร็ด
  - คาดเขียว เริ่มจากปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ - วิภาวดีรังสิต - ดอนเมือง - สะพานใหม่ - พหลโยธิน - ปากเกร็ด


  : คาดเทา ระหว่าง ปากเกร็ด - รังสิต

(เส้นทางไป-กลับ ใกล้เคียงกัน)


  : คาดแดง เริ่มจากปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ - พหลโยธิน - สะพานใหม่ - ดอนเมือง - วิภาวดีรังสิต - ปากเกร็ด
  คาดเขียว เริ่มจากปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ - วิภาวดีรังสิต - ดอนเมือง - สะพานใหม่ - พหลโยธิน - ปากเกร็ด

*ข้อมูลสายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่ที่จัดงาน/เคยจัดงานคอสเพลย์ที่ผ่าน ระบบขนส่งอื่นๆที่สายรถประจำทางผ่าน
Central Plaza แจ้งวัฒนะ
ถ.แจ้งวัฒนะ
IT Square
แยกหลักสี่
 
รายละเอียดเส้นทาง
 
 • คาดเทา ปากเกร็ด - รังสิต
 • เริ่มต้นที่ปากเกร็ด ไปตามทางถนนแจ้งวัฒนะ ข้ามแยกหลักสี่ ไปทางอนุสาวรีย์หลักสี่ เลี้ยวเข้าพหลโยธิน ผ่านสะพานใหม่ แยกลำลูก เข้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออก เซียร์รังสิต เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรังสิต-ปทุมธานี สุดเส้นทางที่รังสิต

 • คาดเทา รังสิต - ปากเกร็ด
 • เริ่มต้นที่รังสิต ไปตามทางถนนรังสิต-ปทุมธานี เข้าถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า ผ่านเซียรืรังสิต เข้าถนนพหลโยธิน ผ่านแยกลำลุกกา สะพานใหม่ ไปทางอนุสาวรีย์หลักสี่ เลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะ ข้ามสะพานแยกหลักสี่ ไปตามทาง สุดเส้นทางที่ปากเกร็ด
 
 • คาดแดง ปากเกร็ด - สะพานใหม่ - ดอนเมือง - ปากเกร็ด
 • เริ่มต้นจากปากเกร็ด ไปตามทางถนนแจ้งวัฒนะ ข้ามสะพานแยกหลักสี่ ตรงไปอนุสาวรีย์หลักสี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโิยธิน ผ่านสะพานใหม่ แยกลำลูกกา เลี้ยวซ้ายที่อนุสรณ์สถาน เข้าถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า ผ่านดอนเมือง กลับรถเข้าแยกหลักสี่ ไปตามทางถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ปากเกร็ด
 
 • คาดเขียว ปากเกร็ด - ดอนเมือง - สะพานใหม่ - ปากเกร็ด
 • เริ่มต้นจากปากเกร็ด ไปตามทางถนนแจ้งวัฒนะ เลี้ยวซ้ายแยกหลักสี่ เข้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออก ผ่านดอนเมือง เลี้ยวขึ้นสะพานต่างระดับเข้าสู่พหลโยธิน แยกลำลูกกา ผ่านสะพานใหม่ ไปอนุสาวรีย์หลักสี่ เลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะ ข้ามสะพานแยกหลักสี่ ไปตามทางสุดเส้นทางที่ปากเกร็ด
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 • ข้อมูลรถโดยสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบกัน
 • เนื่องจากข้อมูลรถโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอด และบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นทางการ (เช่น เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ โดยที่ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลจึงอาจจะสับสนอยู่ได้
 • ข้อมูลรถโดยสารในเวปไซท์ Props&Ops จะเน้นไปที่การเดินทางของการไปงานคอสเพลย์เป็นหลัก
 • เวปไซท์ Props&Ops ไม่ได้ดำเนินการเรื่องข้อมูลรถโดยสารสาธารณเป็นหลัก (เพียงเพื่อประกอบข้อมูลการไปงานคอสเพลย์) การอัพเดตข้อมูลต่างๆจึงอาจจะไม่รัดกุม ไม่ทันสมัย หรือ อาจจะมีความผิดพลาดได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถโทร.1348 เพื่อสอบถามเส้นทางต่างๆได้