สาย 504 สะพานกรุงเทพ - รังสิต
 


  : เริ่มจากสะพานกรุงเทพ - รังสิต
  : เริ่มจากรังสิต - สะพานกรุงเทพ

เส้นทางไป-กลับ ใกล้เคียงกัน มีต่างเล็กน้อยคือ
1.วกไปทางวิภาวดีรังสิต (ขาออก) ก่ิอนแล้วกลับรถเข้าวิภาวดี (ขาเข้า)

*ข้อมูลสายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่ที่จัดงาน/เคยจัดงานคอสเพลย์ที่ผ่าน ระบบขนส่งอื่นๆที่สายรถประจำทางผ่าน
 • Central Plaza ลาดพร้าว : ถนนพหลโยธิน

 • IT Square : แยกหลักสี่

 • Central World Plaza : ถนนราชดำริ

 • ITF Silom Palace : ถนนสีลม

 • The Silom Galleria : ถนนสีลม

 

 

BTS รถไฟฟ้า
 • สถานีราชดำริ
 • สถานีศาลาแดง
 • สถานีสะพานตากสิน
MRT รถไฟฟ้ามหานคร (ใต้ดิน)
 • สถานีพหลโยธิน
 • สถานีสีลม
Airport Link
 • สถานีราชปรารภ

 

รายละเอียดเส้นทาง (ตามเวปไซท์ ขสมก.)
 
 
บันทึกการเปลี่ยนแปลง