สาย 538 อนุสาวรีย์ชัยฯ (โรงพยาบาลสงฆ์) - ราชมงคลธัญบุรี
 


  : เริ่มจากอนุสาวรีย์ชัยฯ - ราชมงคลธัญบุรี
  : เริ่มจากราชมงคลธัญบุรี - อนุสาวรีย์ชัยฯ

* มีการขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ที่ด่านหลักสี่ ซึ่งอยู่ช่วง IT Square

*ข้อมูลสายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่ที่จัดงาน/เคยจัดงานคอสเพลย์ที่ผ่าน ระบบขนส่งอื่นๆที่สายรถประจำทางผ่าน
 • IT Square : แยกหลักสี่

 • Century the Movie Plaza :
  ถนนพญาไท (เฉพาะจากอนุสาวรีย์ - ราชมงคล)

 • แหล่งชุมนุมทหารเรือ : ถนนราชวิถี (เฉพาะราชมงคล - อนุสาวรีย์)

 • อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า: ถนนราชวิถี (เฉพาะราชมงคล - อนุสาวรีย์)

 

 

BTS รถไฟฟ้า
 • สถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ (ใกล้เคียง)
MRT รถไฟฟ้ามหานคร (ใต้ดิน)
 • สถานพหลโยธิน (ใกล้เคียง)
รายละเอียดเส้นทาง (ตามเวปไซท์ ขสมก.)
 
 • เริ่มจาก อนุสาวรีย์ชัยฯ - ราชมงคลธัญบุรี
 • เริ่มต้นจากโรงพยาบาลสงฆ์ไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ถนนดินแดง แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ถนนอุตราภิมุข (ทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์) ถึงดอนเมือง ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ขึ้นสะพานกลับรถ ไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) แยกซ้ายไปตามถนนเลียบคลอง 6 จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 • เริ่มจาก ราชมงคลธัญบุรี - อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปตามถนนเลียบคลอง 6 แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) ถึงรังสิต ลอดใต้สะพานข้ามคลองรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ขึ้นสะพานกลับรถ ไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค ไปตามถนนพหลโยธิน แล้วไปตามเส้นทางเดิม แยกขวาไปตามถนนดินแดง ถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6 แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา จนสุดเส้นทางที่โรงพยาบาลสงฆ์
บันทึกการเปลี่ยนแปลง