สาย 555 รังสิต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทางด่วน)
 


  : เริ่มจากรังสิต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  : เริ่มจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต

(เส้นทางไป-กลับ ใกล้เคียงกัน/มีต่างเล็กน้อยแถวรังสิต)

*ข้อมูลสายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่ที่จัดงาน/เคยจัดงานคอสเพลย์ที่ผ่าน ระบบขนส่งอื่นๆที่สายรถประจำทางผ่าน
Central Plaza ลาดพร้าว
ถนนพหลโยธิน
IT Square
แยกหลักสี่

 

 

MRT รถไฟฟ้ามหานคร (ใต้ดิน)
  • สถานีพหลโยธิน (ใกล้เคียง)

 

รายละเอียดเส้นทาง (ตามเวปไซท์ ขสมก.)
 
  • เริ่มจาก รังสิต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • เริ่มต้นจากรังสิต รพ.ปทุมเวช รพ.แพทย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ม.รังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง สน.ดอนเมือง สน.ทุ่งสองห้อง หลักสี่ รพ.วิภาวดี เซ็นทรัลลาดพร้าว ม.เซ็นจอนต์ สุมธิสาร สน.สุทธิสาร รร.สุรศักดิ์มนตรี ม.หอการค้า รพ.ผ่านศึก ดินแดง สน.ดินแดง ถนนพระราม9 ถนนมอร์เตอร์เวย์ สุดเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
  • เริ่มจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต
  • เริ่มต้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนมอร์เตอร์เวย์ ถนนพระราม9 ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต ไปตามเส้นทางเดิมสุดเส้นทางที่รังสิต
บันทึกการเปลี่ยนแปลง


  • ข้อมูลรถโดยสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบกัน
  • เนื่องจากข้อมูลรถโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอด และบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นทางการ (เช่น เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ โดยที่ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ) ข้อมูลจึงอาจจะสับสนอยู่ได้
  • ข้อมูลรถโดยสารในเวปไซท์ Props&Ops จะเน้นไปที่การเดินทางของการไปงานคอสเพลย์เป็นหลัก
  • เวปไซท์ Props&Ops ไม่ได้ดำเนินการเรื่องข้อมูลรถโดยสารสาธารณเป็นหลัก (เพียงเพื่อประกอบข้อมูลการไปงานคอสเพลย์) การอัพเดตข้อมูลต่างๆจึงอาจจะไม่รัดกุม ไม่ทันสมัย หรือ อาจจะมีความผิดพลาดได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง