รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน - รถไฟดีเซลรางแบบดัดแปลง (เดินรถชั่วคราวแทนรถไฟฟ้า) ระดับดินและยกระดับ
 


รถไฟฟ้าชานเมือง ตลิ่งชัน - บางซื่อ (สายสีแดงอ่อน)
สถานี
จุดเชื่อมต่อระบบอื่น
 
 
(เชื่อมต่อสถานีบางซ่อน รถไฟฟ้าสายสีม่วง ในอนาคต)