Interview | Tomia girl cosplay Korea dazzling charm in COSCOM.,th : Sakura Hanami

บทสัมภาษณ์คอสเพลย์เยอร์ผู้เป็นที่รู้จักกันดีจากเกาหลีใต้ กับการคอสเพลย์อันมีเสน่ห์ดึงดูดใจ คุณ Tomia ในงาน COSCOM : Sakura Hanami

Interview | Miu คอสเพลย์สาวน้อยน่ารักจากเวียดนามในงาน COSCOM : Sakura Hanami

บทสัมภาษณ์คอสเพลย์เยอร์ในครั้งนี้ เป็นบทสัมภาษณ์คอสเพลย์เยอร์สาวน้อยสุดน่ารักจากเวียดนาม คุณ Miu ในงาน COSCOM : Sakura Hanami ค่ะ

Interview | Siutao สาวคอสเพลย์เขี้ยวเสน่ห์จากฮ่องกงในงาน COSCOM : Sakura Hanami

บทสัมภาษณ์คอสเพลย์เยอร์ในครั้งนี้ เป็นบทสัมภาษณ์คอสเพลย์เยอร์สาวน้อยสุดน่ารักจากฮ่องกง คุณ Siutao ค่ะกับการมาเยือนไทยอีกครั้งในงาน COSCOM : Sakuara Hanami

Interview | Kousaka Yun & Rui สองสาวคอสเพลย์สุดโมเอ้จากญี่ปุ่นในงาน Thailand Comic Con 2017

บทสัมภาษณ์สองคอสเพลย์เยอร์สุดน่ารักโมเอ้จากประเทศญี่ปุ่น คุณ Kousaka Yun และ Rui กับการมาเยือนไทยในฐานะเกสต์คอสเพลย์เยอร์ในงาน Thailand Comic Con 2017

Interview | MiMi Chan & Kiyo girl cosplay from the Comic Con, Booth Maruya in Thailand.,,th,Hello, for Thailand Comic Con.,,th,In addition to the guest cosplay mayor's job.,,th 2017

บทสัมภาษณ์เกสต์คอสเพลย์จากบูธ Maruya ในงาน Thailand Comic Con 2017 คุณ MiMi Chan สาวนักคอสจากเวียดนามและ Kiyo สาวนักคอสจากสิงค์โปร์

Interview | Yuegene Fay ฑูตคอสเพลย์ชาวไทยที่ดังไกลระดับโลกจากงาน Japan Expo in Thailand 2017

บทสัมภาษณ์คอสเพลย์เยอร์ชาวไทย Yuegene Fay ฑูตการท่องเที่ยวคอสเพลย์ไทยที่มีชื่อเสียงไปไกลระดับโลกในงาน Japan Expo Thailand 2017 & Japan Festa in Bangkok 2017