in memorial – Capsule Event

เอนทรีรวบรวมความทรงจำงานการ์ตูน โดจินชิ คอสเพลย์ Capsule Event นับจากการจัดงานครั้งแรก จนมาถึงการประกาศยุติการจัดงานที่จัดมายาวนานกว่า 7 ปี

SnapShot #10 Capsule Event #5.55

SnapShot #10 ชาวคอสเพลย์จากงานการ์ตูน โดจินชิ Cosplay งาน Capsule Event #5.55 Free Drink ณ วันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ในรูปแบบนิตยสาร E-Magazine

Page 1 of 11