J-Rock …. where are you?

บทความเกี่ยวกับความเป็นมาของคอสเพลย์ J-Rock หนึ่งในการคอสเพลย์ที่มีมาแต่เริ่มคอสเพลย์ในไทย แต่ปัจจุบันเริ่มค่อยๆห่างหาย เป็นที่พูดถึงน้อยลงไป

Interview with “Shoniimura”

สัมภาษณ์คอสเพลย์เยอร์ Shoniimura คอสเพลย์เยอร์สาย J-rock ที่จะมาตอบคำถามที่หลายคนแอบสงสัยว่าเด็กเจร็อค ลึบลับจริงรึเปล่า?

Page 1 of 11