New Event | ยืนยันการจัดงาน Bangkok Comic Con 2016

ในตารางงานคอสเพลย์ (ก่อนหน้านี้ขึ้นตารางงานล่วงหน้าสถานะ Pre-Announce) ศุกร์-อาทิตย์ที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ BITEC บางนา

(ประกวดคอสเพลย์ประเภทเดี่ยว 30 เมษายน / ประกวดคอสเพลย์ประเภททีม 1 พฤษภาคม)

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Pop Culture, Exhibition, Cosplay Contest

New Event | เพิ่มงาน Rise Up & Gather

ประคอสเพลย์เฉพาะจากเรื่อง Street Fighter ลงในตารางงานคอสเพลย์ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ Sony Store ชั้น 2 Siam Paragon

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Game, Only Event, Cosplay Contest

New Event | ยืนยันการจัดงาน Thailand Comic Con 2016

ในตารางงานคอสเพลย์ (ก่อนหน้านี้ขึ้นตารางงานล่วงหน้าสถานะ Pre-Announce) ศุกร์-อาทิตย์ที่ 22-24 เมษายน พ.ศ.2559 ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon
(ประกวดคอสเพลย์ 24 เมษายน)

รายละเอียด/กิจกรรมงาน – Pop Culture, Exhibition, Cosplay Contest

Scoop | สำรวจร้าน animate Bangkok สวรรค์ชั้น 7 ของคนการ์ตูน

สมแล้วที่อยู่ ณ ชั้น 7 ของ MBK Center เพราะเป็นสวรรค์ชั้น 7 จริงๆ วันนี้มาสำรวจร้าน animate Bangkok หนึ่งวันก่อนเปิดตัว งานนี้บอกได้ว่าตื่นตาตื่นใจกับสินค้าต่างๆจากญี่ปุ่น ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของชาวการ์ตูน