Interview | UnicornBoy และ KwanS ตัวแทนประเทศไทยไปประกวดระดับโลก World Cosplay Summit 2017

บทสัมภาษณ์เรื่องราวนับจากจุดเริ่มต้นจนไปถึงการประกวด World Cosplay Summit 2017 รอบสุดท้าย ณ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นกับสองตัวแทนไทย UnicornBoy และ KwanS

Disqualified Event | นำงาน Thailand Game Show BIG Festival 2017 ออกจากตารางงาน

ด้วยงานมีการระบุสาขาประกวดคอสเพลย์ใหม่ ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบชุดขึ้นมาเอง จึงกลายเป็นว่าเป็นการประกวดชุดแฟนซีภายใต้ชื่อของการประกวดคอสเพลย์แทน จึงเห็นควรนำออกจากตารางงาน