Interview | Aza Miyuko สาวคอสเพลย์สุดสวยสุดคิวท์ในงาน Maruya #23

บทสัมภาษณ์คอสเพลย์เยอร์สาวสวยยอดนิยมผู้มีผลงานการคอสเพลย์ที่โดดเด่นจนมีแฟนๆติดตามผลงานในหลากหลายประเทศ คุณ Aza Miyuko จากเกาหลีใต้ในงานมาเยือนงาน Maruya #23