New Event | เพิ่มงาน ABC Event

ลงในตารางงานคอสเพลย์ วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
| Anime | Activities | Guest Cosplayer | Cosplay Contest |

Interview | Jasper Z และ Katto ตัวแทนประเทศไทยผู้คว้าอันดับ 3 ประกวดคอสเพลย์ระดับโลก World Cosplay Summit 2018

บทสัมภาษณ์สองนักคอสเพลย์ตัวแทนประเทศไทย Jasper Z และ Katto กับการคว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขันบนเวทีระดับโลก World Cosplay Summit 2018 ณ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

สรุปผล World Cosplay Summit 2018 เม็กซิโกแชมป์! ไทยที่ 3!

เม็กซิโกคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลพิเศษมากมาย ทีมไทยทำผลงานคว้าที่ 3 สรุปผลการประกวดคอสเพลย์เวทีนานาชาติ World Cosplay Summit 2018 ณ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น