Interview | SANSIN คอสเพลย์เยอร์สาวหล่อสุดเฉียบจากเกาหลีใต้ในงาน Maruya #24

บทสัมภาษณ์เกสต์คอสเพลย์สาวหล่อที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆมากมาย คุณ Sansin จากเกาหลีใต้กับการกลับการมาเยือนไทยอีกครั้งในงาน Maruya #24