New Events | เพิ่มชุดงานประกวดคอสเพลย์ World Cosplay Summit 2020 รอบภูมิภาค

ลงในตารางงานคอสเพลย์ โดยเป็นการประกาศงานรอบภูมิภาคเพิ่มเติม 4 ครั้งและรอบสุดท้าย
กำหนดการ วันที่จัดงานและสถานที่จัดงาน ดูได้ที่ตารางงานคอสเพลย์
| Audition | Cosplay Contest |

New Event | เพิ่มงาน Thailand Game Expo by AIS eSports 2020

ลงในตารางงานคอสเพลย์ โดยตัวงานจัดวันพฤหัสบดี-อาทิตย์ที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ BITEC บางนา
โดยมีกิจกรรมประกวดคอสเพลย์ AIS eSports Cosplay Championship 2020 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
| Games | E-Sports | Exhibition | Cosplay Contest |