New Event | เพิ่มงาน Siam Esports Game Fest by Nescafe Cosplay Contest

ลงในตารางงานคอสเพลย์ วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ชั้น 1 Central Plaza ลาดพร้าว
โดยมีกิจกรรมประกวดคอสเพลย์เฉพาะตัวละครจากเครือ Garena
| Game | E-Sports | Cosplay Contest |

New Gallery | Japan Expo Thailand 2020

รูปจากวันที่สามของงานกับกิจกรรม Cosplay Parade, ประกวดคอสเพลย์ World Cosplay Summit 2020 รอบภาคกลาง และคอสเพลย์ร่วมงาน
รูปจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด 353 รูปโดย Xora