🟦 New Event | เพิ่มงาน Cosplay Contest : Road to TGS

ลงในตารางงานคอสเพลย์ โดยออดิชั่นครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ชั้น 6 อาคารเพกาซัส 101 True Digital Park (กำหนดการครั้งถัด ๆ ไปจะขึ้นในตารางงาน)
| Audition | Cosplay Contest |