📷 New Gallery | Maruya #33

รูปจากงานการ์ตูน อนิเมะ ป๊อปคัลเจอร์ Maruya ครั้งที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์
ทั้งหมด 312 รูปโดย Xora & Googgig