ไฮไลต์ | เที่ยวงาน Maruya #28 กับคอสเพลย์มากมาย & การแสดงจากวงไอดอลและเกสต์คอสเพลย์คับคั่ง
Maruya #28 | Special Guest – DJ Nutty
Maruya #28 | Special Guest – FEVER
Maruya #28 | Special Guest – Siam Dream
Maruya #28 | Special Guest – SomeiYoshino 51 | SY51