| หน้าแรก | รูปงานคอสเพลย์ | อุปกรณ์เสริม | เว็บบอร์ด | ตารางงานคอสเพลย์ | คอสเพลย์วิกิ | คอสพลัส | วิดีโอ | เกี่ยวกับ & ติดต่อเรา |  
 
 
 
###### Coming Soon ######
 
 
 


รายงานข่าวสารที่อัพเดทในเว็บไซต์ Props&Ops ตามลำดับช่วงเวลา

Which Countries Were The Signatories In The Sykes-Picot Agreement (1916)

On November 22, 1917, Leon Trotsky addressed a note to the ambassadors in Petrograd “containing proposals for an armistice and a democratic peace without annexation and compensation, based on the principle of the independence of nations and their right to determine the nature of their own development.” [68] Peace negotiations with the Quadrilane – Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey – began a month later in Brest-Litovsk. . . .

Comments are closed.