ไฮไลต์ | เที่ยวงาน ABC Event #2 กับกิจกรรมมากมายและเกสต์คอสเพลย์เยอร์
October 8, 2019


ABC Event #2 | Free Stage #12 : ปรมาจารย์ลัทธิกาว


ABC Event #2 | Free Stage #11 : UntitledP


ABC Event #2 | Free Stage #10 : MiyakoSu


ABC Event #2 | Free Stage #9 : Kaitana