คลิปประมวลไฮไลต์ในงานแถลงข่าว C3 AFA Bangkok 2017

PRESS | สรุปไฮไลต์ในงานแถลงข่าวงานอนิเมแห่งปี C3 AFA Bangkok 2017
http://propsops.com/magazine/press-c3-afa-bangkok-2017/

คลิปประมวลไฮไลต์ฉายในงานแถลงข่าว C3 AFA Bangkok 2017
แถลงข่าว 16 พฤศภสคม พ.ศ.2560 ณ ลานหน้า animate Bangkok, MBK Center

Leave a Reply