[คลิปเต็ม] ประกวดคอสเพลย์เดี่ยว Cosplay Carnival Contest by the hub

ดูรูปงานได้ที่ | See this event photos at
https://propsops.com/gallery/2017/cosplay-carnival-contest-by-the-hub.php

ประกวดคอสเพลย์ประเภทเดี่ยวในงาน Cosplay Carnival Contest by the hub
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ the hub @ZEER