ไฮไลต์ | พาเที่ยวงาน COSCOM Aloha กับบรรยากาศงานและคอสเพลย์มากมาย

ดูรูปงานได้ที่นี่ | See this event’s photos at
http://propsops.com/gallery/2018/coscom-aloha.php

ไฮไลต์ | พาเที่ยวงาน COSCOM Aloha กับบรรยากาศงานและคอสเพลย์มากมาย

– บรรยากาศในของงาน
– คอสเพลย์ที่มาร่วมงานคับคั่ง
– การแสดงบนเวทีจาก Susume Project!
เกสต์คอสเพลย์เยอร์คุณ Shimo และ Baobao และแจมขึ้นเวทีเล็กน้อยจากคุณ Miu

Leave a Reply