ไฮไลต์ | พาเที่ยวงาน Maruya #23 พบกับเกสต์ Aza Miyuko และบรรยากาศงานรวมถึงคอสเพลย์มากมาย

ดูรูปงานได้ที่นี่ | See this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2018/maruya-23.php

พาเที่ยวงาน Maruya #23 พบกับเกสต์ Aza Miyuko และบรรยากาศงานรวมถึงคอสเพลย์มากมาย

– บรรยากาศของงาน
– คอสเพลย์ที่มาร่วมงานมากมาย
– การแสดงบนเวทีจากวงต่างๆ อาทิ Dev Zero, Baby Syrup, Chocomon, Love Letter, Anisong Friends
– เกสต์คอสเพลย์เยอร์คุณ Aza Miyuko จากเกาหลีใต้