【คลิปเต็ม】 การประกวดคอสเพลย์ Extreme Cosplay 2018 ในงาน Extreme Games 2018

ดูรูปงานได้ที่ | See this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2018/extreme-games-2018.php

[คลิปเต็ม] การประกวดคอสเพลย์ Extreme Cosplay 2018 ในงาน Extreme Games 2018
25 มีนาคม พ.ศ.2561 @ Island Hall ชั้น 3 Fashion Island

การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1.ตัวละครชาย
2.ตัวละครหญิง
3.สัตว์ประหลาด

ผลรางวัล
ประเภทตัวละครหญิง
รางวัลชนะเลิศ : 04:00 Sura จาก Ragnarok Online
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 04:59 Novice จาก Ragnarok Online
รางวัลชนะรองเลิศอันดับที่ 2 : 03:02 Alchemist จาก Ragnarok Online

ประเภทตัวละครชาย
รางวัลชนะเลิศ : 12:30 Sura จาก Ragnarok Online
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 11:30 Assassin จาก Ragnarok Online
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 13:20 Hunter จาก Ragnarok Online

ประเภทมอนสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ : 18:09 Dracula MVP จาก Ragnarok Online
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 19:48 Stigma จาก Infestation
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 19:00 Nightmare Ancient Mummy จาก Ragnarok Online

รางวัลขวัญใจกรรมการ : 16:29 Naght Sieger จาก Ragnarok Online

ช่วงกรรมการคอมเมนท์ : 24:50
ช่วงประกาศผลรางวัล 37:25