COSCOM 2nd Anniversary | Susume Project Medley Melody

COSCOM 2nd Anniversary – Susume Project Medley Melody
20th March 2016 @ Raktakanij Bldg. Suan Dusit University, Bangkok, Thailand

COSCOM 2nd Anniversary – Susume Project Medley Melody
20 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดูรูปงานได้ที่ | See this events’ photo at
https://propsops.com/gallery/2016/coscom-2nd-anniversary.php

Playlist
– MOON PRIDE 0:15
– SHOOT! 3:53
– Taiyo Iwaku Moeyu Chaos 7:17
—–
MC 8:49
—–
– Hana wa Odoreya Iroha ni Ho 11:48
– Love Kanon 14:46
– Idol Katsudo! – 18:11
– Kira ☆ Power – 19:35
– Cordless Telephone 21:26
– Renai Circulation 26:14
– Dream Parade 29:07
– Sweets Parade 30:40
– sister’s noise 32:20
– Honto no Jibun 35:22
– Kakushinteki ☆ metamaruphose! 38:11
– Our Steady Boy 39:43
—–
ENCORE 41:21

– Seikai wa Hitotsu! Janai!! 41:45
– Yakusoku no Kizuna 43:33
– Yuriyurarararayuruyuri Daijiken 46:27
– Daydream Cafe 49:13
– Idol wa Uunyanya no Ken 51:52
– Motekke! Sailor Fuku 53:47