| หน้าแรก | รูปงานคอสเพลย์ | อุปกรณ์เสริม | เว็บบอร์ด | ตารางงานคอสเพลย์ | คอสเพลย์วิกิ | คอสพลัส | วิดีโอ | เกี่ยวกับ & ติดต่อเรา |  
 
 
 
###### Coming Soon ######
 
 
Able To Come To An Agreement

in order to use something like an agreement or agreement by which both parties obtain an advantage or advantage Other words of similar meaning to “agreement” also use this structure: to agree, part of an official agreement or a nglish agreement: translation of the agreement for Spanish spokesmen to make an agreement, or to end an argument with someone That means to make or terminate an agreement in a negotiation. What made you want to try a deal? Please tell us where you read or heard it (including the quote, if possible). This means that you think you will be able to find a solution to a problem. “Okay.” Merriam-Webster.com thesaurus, Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/thesaurus/agreement. Access 27 Nov 2020. to reach agreement on a topic that people have different opinions about it, is used if you are not 100% sure that you will be able to do something, but you strongly predict that you will. For example: a win/deal/agreement, etc. Britannica.com safe or complete: Encyclopedia article on agreeing to achieve something after discussing or thinking about it for a long time. This means that you think your business will soon receive a lot of customers. A villain on a TV show wants the hero to do something, so he kidnapped the hero`s girlfriend. The villain threatens the hero by saying that. This phrase is useful in situations where you want to calm the lister.

But it can also be used to threaten someone, as the bad guy might do in a TV show. In that case, you say that you strongly predict that the person you are threatening will agree with you, because if they do not, you will hurt them.

Comments are closed.