เดือนปัจจุบัน พฤษภาคม 2566
ผู้สนับสนุน
ยอดสนับสนุน
1. พี่แบค💖
300
   
   
รวมทุกเดือน
ผู้สนับสนุน
ยอดสนับสนุน
1. CosCos Suki
2,000
2. Thames Malerose and Aomuchka
1,000
2. Gracely Grace
1,000
2. Lit49
1000
3. พี่แบค💖
600
4. เพ็ญเพชร
500
4. Toshiteru Maruyama
500
4. Puunplaster
500
5. COLONY-S21
210
6. Poringnoi
200
7. Ellmyr
100
8. PuYai Breaw
77