เดือนปัจจุบัน
ผู้สนับสนุน
ยอดสนับสนุน
1. CosCos Suki
1,000
2. Lit49
500
รวมทุกเดือน
ผู้สนับสนุน
ยอดสนับสนุน
1. CosCos Suki
2,000
1. Thames Malerose and Aomuchka
1,000
1. Gracely Grace
1,000
2. เพ็ญเพชร
500
2. Toshiteru Maruyama
500
2. Puunplaster
500
2. Lit49
500
3. COLONY-S21
210
4. Poringnoi
200
5. พี่แบค💖
100
5. Ellmyr
100
6. PuYai Breaw
77