สังคมคอสเพลย์เป็นสังคมที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ ต่อสายตาคนทั่ว ๆ ไป
ทั้งประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย อาทิ คอสเพลย์เยอร์ ตากล้องคอสเพลย์ คนการ์ตูน ชาวโดจินชิ ฯลฯ
ดังนั้น จึงมีการเขียนข้อต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์
สำหรับผู้ที่สนใจไปร่วมงานคอสเพลย์แต่ยังไม่ทราบว่าควรทำเช่นไร
(ความรู้ต่าง ๆ สามารถเปิดหาได้ในส่วนหมวด CosplayWiki)

สำหรับคอสเพลย์และผู้ร่วมงานทั่วไป

สำหรับตากล้อง หรือ ผู้ที่สนใจในการถ่ายคอสเพลย์