สาย 207 ม.รามคำแหง - ม.รามคำแหง 2
 


  : เริ่มจากม.รามคำแหง - ม.รามคำแหง 2่
  : เริ่มจากม.รามคำแหง 2 - ม.รามคำแหง

(เส้นทางไป-กลับ ใกล้เคียงกัน)

*ข้อมูลสายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

สถานที่ที่จัดงาน/เคยจัดงานคอสเพลย์ที่ผ่าน ระบบขนส่งอื่นๆที่สายรถประจำทางผ่าน
  • Seacon Square : แนวถนนศรีนครินทร์

 

 

Airport Link
  • สถานีหัวหมาก

 

รายละเอียดเส้นทาง (ตามเวปไซท์ ขสมก.)
 
  • เริ่มจาก ม.รามคำแหง - ม.รามคำแหง 2่
  • เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ไปตามถนนรามคำแหง(บางนา) แยกขวาไปตามถนนพัฒนาการตัดใหม่ –บางกะปิ-พระโขนง จนถึงวัดศรีเอี่ยม แยกซ้ายไปตามถนนบางนา-ตราด จนถึงแยกถนนเมืองมหาวิทยาลัย แยกซ้ายไปตามถนนเมืองมหาวิทยาลัย ไปสุดเส้นทางที่วิทยาเขตรามคำแหง
 
  • เริ่มจาก ม.รามคำแหง 2 - ม.รามคำแหง
  • เริ่มต้นที่บริเวณวิทยาเขตรามคำแหง ไปตามถนนเมืองมหาวิทยาลัย จนถึงทางแยกถนนบางนา-ตราด แยกขวาไปตามถนนบางนา-ตราด จนถึงวัดศรีเอี่ยม แยกขวาไปตามถนนพัฒนาการตัดใหม่ บางกะปิ-พระโขนง แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง จนสุดเส้นทางที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกการเปลี่ยนแปลง