- Focus Arena Esports Konkaen ESAN-
โฟกัส อารีน่า จ.ขอนแก่น
รายละเอียดสถานที่
  • อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • ถนนมิตรภาพ หน้าบ้าน
  • อยู่ในซอยมิตรภาพ 7 
  • Props&Ops ไม่ทราบข้อมูลหรือไม่เชี่ยวชาญข้อมูลการเดินทางในทุกจังหวัด บางจังหวัดจึงอาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือตกหล่นไป
  • ข้อมูลในเว็บไซต์ Props&Ops จะเน้นไปที่การเดินทางของการไปสถานที่ที่จัดงานคอสเพลย์เป็นหลัก
  • เว็บไซต์ Props&Ops ไม่ได้ดำเนินการเรื่องข้อมูลการเดินทางเป็นหลัก เป็นเพียงเพื่อประกอบข้อมูลการไปงานคอสเพลย์ การอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ จึงอาจไม่รัดกุม ไม่ทันสมัยหรืออาจจะมีความผิดพลาดได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง