- แผนที่งานคอสเพลย์ที่ได้รับการยืนยันการจัดงาน -
  • แผนที่แสดงการจัดงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก (แต่หากขยายออกจะเห็นงานต่างจังหวัดในประเทศไทย)
  • แสดงเฉพาะงานที่ได้รับการยืนยันแล้ว (สถานะรอการยืนยันจะยังไม่แสดง)
  • งานที่เป็นซีรีย์เดียวกันโดยจัดที่สถานที่เดียวกัน จะแสดงเฉพาะครั้งที่จะถึงล่าสุดเท่านั้น
  • หากมีงานหลายงานในสถานที่เดียวกัน ป้ายกำกับอาจจะซ้อนทับบังกันได้