กฎ ระเบียบ ในการคอสเพลย์เข้าร่วมในงาน "Japan Carnival @Central Si Racha" วันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา มีรายละเอียดดังนี้

👉1. กรุณาแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ชุดคอสเพลย์ ต้องไม่ล่อแหลม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงขอความร่วมมืองดการแต่งกายเลียนแบบเครื่องแบบทหาร ตำรวจ.เครื่องแบบที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหน่วยรบพิเศษในทุกๆกรณี

👉2. ไม่อนุญาตให้นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาภายในบริเวณศูนย์การค้าฯ เด็ดขาด งดการพกพาพร็อบอาวุธปืนทุกชนิดเข้าร่วมงาน

👉3. ห้ามทะเลาะวิวาทภายใน หากมีเหตุการณ์วุ่นวายหรือการทะเลาะวิวาทใดๆเกิดขึ้น ผู้จัดงานจะขอทำการเชิญออกจากพื้นที่โดยทันที

👉4. กรุณารักษาระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing

👉5. กรุณาดูแลและรักษาทรัพย์สินของท่านเอง หากมีการสูญหายทางงานไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้

👉6. กรุณารักษาความสะอาดของห้องน้ำและสถานที่โดยรอบบริเวณงาน

....................................................................

🔴For more Information
www.gyucreative.com
จัดโดยบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด