กฎระเบียบการร่วมงาน JAPAN EXPO THAILAND 2022

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จัดงาน

2. ทําความสะอาดมือด้วยเจลอนามัยหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่โดยทางงานจะเตรียมไว้ในบริเวณทางเข้างานทุกจุด

3. กรุณาตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่จัดงาน

4. ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มและไม่ต่ำกว่า 7 วันเท่านั้นกรุณาลงทะเบียนเข้างานและแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนจากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม

5. ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงผลตรวจ ATK หรือผล RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ณ จุดลงทะเบียนหากไม่มีผลตรวจ สามารถรับบริการตรวจ ATK ของทางงาน (มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่บริเวณ ZONE SQUARE A และนำผลตรวจมาแสดงที่จุดลงทะเบียน
(*ผลตรวจ ATK สามารถแสดงเป็นรูปถ่ายคู่บัตรประชาชนพร้อมระบุวันเวลาที่ตรวจอย่างชัดเจน)

6. สําหรับผู้ที่แสดงหลักฐานที่จุดลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ Wristband เพื่อเข้าชมการแสดงในพื้นที่เวที KAZE STAGE, SORA STAGE, TAIYO STAGE

7. สําหรับเวที KAZE STAGE, SORA STAGE และ TAIYO STAGE จะมีการ จำกัด ผู้เข้าชมโดยทางงานจะมีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing และอนุญาตให้เข้าพื้นที่เฉพาะผู้ที่มี Wristband เท่านั้น

8. ไม่อนุญาตให้รวมกลุ่มรอบบริเวณพื้นที่เวทีเพื่อรักษาระยะห่างโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระยะห่างรอบ ๆ พื้นที่

9. ในโซน TASTE OF JAPAN ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารภายในโซนอนุญาตให้ซื้อกลับเท่านั้น
ขอความร่วมมือจากผู้ชมทุกท่านรักษากฎระเบียบและปฏิบัติตามข้อแนะนําอย่างเคร่งครัด

....................................................................

🔴For more Information
www.gyucreative.com
จัดโดยบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด