ประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” กับโอกาสธุรกิจของคนรุ่นใหม่

7 สิงหาคม พ.ศ.2563 – ผู้ประกอบกิจการและสมาชิก “คลัสเตอร์คอสเพลย์” ในโครงการ Cluster BCG Fashion lifestyle ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการและชาวคอสเพลย์ จึงได้เดินเครื่องมุ่งหน้าสู่การประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย (TCIA – Thai Cosplay Industry Association)

ประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” กับโอกาสธุรกิจของคนรุ่นใหม่

โดยได้เปิดตัวในงาน ไทยช้อป SMEs ไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ภายใต้การจัดงานโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำโดยคุณอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ในฐานะประธานกลุ่มคลัสเตอร์คอสเพลย์, คุณกรัณย์ นิติธรรม บริษัท Extend Event ผู้จัดงานอีเวนต์คอสเพลย์, คุณคม กุญชร ณ อยุธยา เจ้าของเว็บไซต์ Props&Ops สื่อทางด้านคอสเพลย์

โดยคุณอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ ได้กล่าวในงานว่า

“ตัวผมเองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มารับตำแหน่งประธานกลุ่มคลัสเตอร์คอสเพลย์ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุน SME ไทยให้เติบโตไปข้างหน้า หลังจากที่ตัวผมได้คลุกคลีกับคอสเพลย์แล้วจึงได้พบว่าคอสเพลย์มีความสร้างสรรค์สูงมาก กว่าจะได้ชุด กว่าจะได้คอส ต้องมีความพยายาม ต้องตั้งใจ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นสื่อทางด้านวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ด้วยคอสเพลย์เป็นกิจกรรมที่นิยมทั่วโลก เพื่อส่งเสริมคอสเพลย์จึงอยากต่อยอดจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ซึ่งผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุก ๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมไปถึง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้ให้โอกาส ความรู้ และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงมาขอแสดงเจตจำนงก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยครับ ขอบคุณครับ”

โดยในงานนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) คุณลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ คุณสุดา ยังให้ผล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานกลุ่มสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณจำนงค์ นวสมิตวงศ์ ประธานสหพันธ์สิ่งทอแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้เกียรติเป็นอย่างสูงในการขึ้นมาบนเวทีร่วมเป็นสักขีพยานการประกาศจัดตั้งสมาคมในครั้งนี้

ประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” กับโอกาสธุรกิจของคนรุ่นใหม่

ประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” กับโอกาสธุรกิจของคนรุ่นใหม่

ยังรวมไปถึงเหล่าคอสเพลย์เยอร์คนดัง อาทิ Japser Z & Katto สองนักคอสไทยผู้คว้ารางวัลอันดับ 3 จากเวทีระดับโลก, Thames Malerose หนุ่มคอสเพลย์สุดฮ็อตที่มีแฟนคลับในระดับนานาชาติ, Bolero & Bellamy แฝดนักคอสผู้ได้รับความนิยมจากช่องแต่งหน้าใน YouTube ที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานและเข้าร่วมสนับสนุนสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย

คอสเพลย์ คือ รูปแบบกิจกรรมการแต่งกายเลียนแบบตัวละครต้นแบบ เช่น ต้นแบบจากการ์ตูน เกม อนิเมะ ภาพยนตร์ ฯลฯ โดยไม่ได้จำกัดสัญชาติของต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นจาก ไทย ญี่ปุ่น หรือคอนเทนต์ฝั่งตะวันตก ซึ่งคอสเพลย์ได้มีอยู่ในประเทศไทยมานานร่วม 20 ปีแล้ว

ความนิยมของคอสเพลย์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทย หากแต่เป็นหลากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศทางยุโรป ฯลฯ ซึ่งจุดเด่นของคอสเพลย์อย่างหนึ่งคือการไม่มีเส้นแบ่งในเรื่องของสัญชาติ เชื้อชาติ ทุกคนล้วนสามารถร่วมการคอสเพลย์ได้

ภายใต้สีสันความสร้างสรรค์ของชุดแต่งกายคอสเพลย์นั้น คือธุรกิจ อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปหาหลากหลายภาคส่วนอย่างที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการ์ตูน เกม ภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาทิ วัสดุการทำชุด, ผ้าชนิดต่าง ๆ, โฟมยาง, ร้านตัดชุด, ร้านทำอุปกรณ์เสริม, ผู้สวมใส่ชุดคอสเพลย์, ผู้จัดงานอีเวนต์, ตากล้องและสตูดิโอ ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกส่วนของคอสเพลย์และเล็งเห็นถึงศักยภาพของการเติบโตในฐานะอุตสาหกรรมและตลาดที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ กลุ่ม “คลัสเตอร์คอสเพลย์” ที่เกิดจากรวมตัวของหลายฝ่าย อาทิ คนคอสเพลย์ ผู้ประกอบการคอสเพลย์ ผู้จัดงานอีเวนต์คอสเพลย์ สื่อคอสเพลย์ ฯลฯ จึงได้ตัดสินริเริ่มการจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย

ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย นั้นยังถือว่าอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นดำเนินการจัดตั้ง จึงอยากเชิญชวนเหล่าคอสเพลย์เยอร์และผู้สนใจในคอสเพลย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ กลุ่มค้าขายผลิตภัณฑ์ต้นน้ำต่าง ๆ เช่น ผ้าผืนหนังเทียม วัสดุต่าง ๆ ผู้ประกอบการด้านการตัดเย็บ ผู้ตัดชุดและทำอุปกรณ์เสริมคอสเพลย ตากล้องคอสเพลย์ สตูดิโอคอสเพลย์ ผู้จัดงานอีเวนต์คอสเพลย์ เจ้าของและตัวแทนลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ช่วยกันผลักดันและสนับสนุนการจัดตั้งสมาคม เพื่อประโยชน์ต่อการผลักดันอุตสาหกรรมคอสเพลย์ให้เติบโต เป็นโอกาสเศรษฐกิจใหม่ของไทย ธุรกิจใหม่ในเชิงศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่อย่างเต็มตัว

 

ประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” กับโอกาสธุรกิจของคนรุ่นใหม่

ประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” กับโอกาสธุรกิจของคนรุ่นใหม่

ประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” กับโอกาสธุรกิจของคนรุ่นใหม่

 

ทิ้งท้ายด้วยวิดีโอเปิดตัวสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยครับ กับเรื่องราวชีวิตการคอสเพลย์ของคุณ Thames, Japser Z และ Katto ครับ

สามารถติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าและการดำเนินการต่าง ๆ ได้ที่

สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย
TCIAThai Cosplay Industry Association
เว็บไซต์ http://www.thaicosplay.org

ปล. ทาง Props&Ops จะมีลงบทความแนะนำความเป็นมาของสมาคมและบทสัมภาษณ์ คุณอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ในฐานะประธานกลุ่มคลัสเตอร์คอสเพลย์ ในโอกาสถัดไปนะครับComments are closed.