คลิปรวมทุกรอบตัวแทนไทยในการประกวด World Cosplay Summit 2019

คลิปรวมทุกรอบตัวแทนไทย Madara Naito และ PaPiPuในการประกวด World Cosplay Summit 2019
– พิธีเปิดงาน
– การประกวดรอบที่ 1 Tokyo Round
– การประกวดรอบที่ 2 Nagoya Round
– การประกวดรอบสุดท้าย Final Round

Credit
https://www.youtube.com/user/WORLDCOSPLAYSUMMIT/
https://ch.nicovideo.jp/world-cosplay-summit