คลิปเต็ม | ประกวดคอสเพลย์เดี่ยว Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/thailand-game-show-2022/

ประกวดคอสเพลย์ประเภทเดี่ยว (ชาย / หญิง / เด็ก ) Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

00:00:00 Intro
00:01:48 แนะนำกรรมการ
00:07:14 ประเภทชายเดี่ยว
00:39:29 ประเภทหญิงเดี่ยว
01:11:11 ประเภทเด็ก
01:24:37 Lifetime Achievement Award
01:36:08 รวมคอสเพลย์บนเวที
01:39:45 ช่วงประกาศผลรางวัล

#cosplay #tgs2022 #thailandgameshow2022