ทีม 1: Monster Hunter ประกวดคอสเพลย์ทีม Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/thailand-game-show-2022/

ประกวดคอสเพลย์ประเภททีม Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทีมที่ 1 : eat ink คอสเพลย์ Monster Hunter (Narga S Armor)

00:00 Intro / ช่วงเตรียมอุปกรณ์
03:10 ช่วงการแสดง
05:47 ช่วงกรรมการคอมเมนต์