ทีม 3: ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวสีขาวของเขา ประกวดคอส Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/thailand-game-show-2022/

ประกวดคอสเพลย์ประเภททีม Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทีมที่ 3 : 2ha คอสเพลย์ ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวสีขาวของเขา (ท่าเซียนตี้จวิน/โม่หราน , ฉู่หว่านหนิง )

00:00 Intro / ช่วงเตรียมอุปกรณ์
01:08 ช่วงการแสดง
05:10 ช่วงกรรมการคอมเมนต์

#cosplay #tgs2022 #thailandgameshow2022