ทีม 5: ELDEN RING ประกวดคอสเพลย์ทีม Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/thailand-game-show-2022/

ประกวดคอสเพลย์ประเภททีม Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทีมที่ 5 : น้ำจิ้มซีฟู๊ดอยู่ไหน คอสเพลย์ ELDEN RING (Knight, Bloodhound Knight, Vagabong Knight, Giant Lobster)

00:00 Intro / ช่วงเตรียมอุปกรณ์
01:50 ช่วงการแสดง
05:37 ช่วงกรรมการคอมเมนต์

#cosplay #tgs2022 #thailandgameshow2022