ทีม 6: METAL SLUG ประกวดคอสเพลย์ทีม Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/thailand-game-show-2022/

ประกวดคอสเพลย์ประเภททีม Thailand Game Show 2022 Cosplay Contest
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทีมที่ 6 : Heavy Machine Gun คอสเพลย์ METAL SLUG (Macro Rossi, Macro Rossi Fat)

00:00 Intro / ช่วงเตรียมอุปกรณ์
03:15 ช่วงการแสดง
06:58 ช่วงกรรมการคอมเมนต์

#cosplay #tgs2022 #thailandgameshow2022