ประกวดคอสเพลย์ ShonenGT Cosplay Contest ทีม 7 – ฉางเกิง จาก ฆ่าหมาป่า

รูปงาน | photos
https://propsops.com/gallery/2022/shonengt-cosplay-contest/

ผู้ประกวดหมายเลข 7 – ฉางเกิง จาก ฆ่าหมาป่า (Sha Po Lang)
ในงาน ShonenGT Cosplay Contest ภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติและมหกรรมนิยายวายระดับชาติ 2022
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

#cosplay #คอสเพลย์ #shonengt