เที่ยวงานคอสเพลย์ | รวมพลชาว “มหาเวทย์ผนึกมาร” กับงาน Night Parade: Jujutsu Kaisen Only Event

ดูรูปงานได้ที่ | See this event’s photo at
https://propsops.com/gallery/2022/night-parade-jujutsu-kaisen-only-event/

เที่ยวงานคอสเพลย์ | รวมพลชาว “มหาเวทย์ผนึกมาร” กับงาน Night Parade: Jujutsu Kaisen Only Event
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

◼️ บรรยากาศงานคนรักและชื่นชอบใน Jujutsu Kaisen
◼️ Guest Cosplayer คุณ Thames Malerose, CMYK, Emil

#cosplay #nightparade #jujutsukaisen
—————————-

[BGM DOVA-SYNDROME]
https://dova-s.jp/

フリーBGM「Manhattan」/作(編)曲 : A.TARUI
https://dova-s.jp/bgm/play11907.html
https://dova-s.jp/EN/_contents/author/profile400.html