ไฮไลต์ | เที่ยวชมบรรยากาศงาน MAYA Cosplay Contest 2019

ดูรูปงานได้ที่ | See this event’s photos at
http://propsops.com/gallery/2019/maya-cosplay-contest-2019/

ไฮไลต์ | เที่ยวชมบรรยากาศงาน MAYA Cosplay Contest 2019
ในงาน MAYA Cosplay Contest 2019
25 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ Maya Lifestyle Shopping Center จ.เชียงใหม่

บรรยากาศจะเน้นจากวันแรกของงานนะครับ เพราะว่า … วันที่สองลืมถ่ายครับ OTL ดันมัวแต่ไปเน้นถ่ายประกวดคอสเพลย์

– – – – – – – – – – – – – – –
Track: Maduk – Go Home [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/qScpgKbuTLw
Free Download / Stream: http://ncs.io/GoHomeID