Maruya #18 | คลิปบรรยากาศและกิจกรรมภายในงาน

บรรยากาศงาน Maruya #18
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดูรูปงานได้ที่ | See this events photos at
https://propsops.com/gallery/2017/maruya-18.php

Interview | Reona Izumi & MiMi Chan ミミちゃん สองสาวคอสเพลย์สุดฮอตและน่ารักจากงาน Maruya #18
https://propsops.com/magazine/interview-cosplayers-reona-izumi-mimi-chan-maruya18/

BGM Credit
— — — —
Foria – Break Away [NCS Release]
https://www.youtube.com/watch?v=UkUweq5FAcE
Foria – https://www.facebook.com/ForiaMusic