Characther - Narumi L.Anjo
Serie - Gakuen Alice

Event - Private Cosplay 'Gakuen Alice' @ Dream World
Date - 28th December 2005

Photo by - Googgig, Zunaki


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ครั้งนี้ก็คอสง่ายๆนะครับ เป็นคุณครู Narumi จากเรื่อง Gakuen Alice ครับ พอดีผมทองตั้งแต่คอส Cloud ก่อนหน้านี้แล้ว เรียกได้ว่าคอสคราวนี้ดูธรรมดามากๆครับ 555 มาเป็นตัวประกอบให้กับเหล่านักเรียนมากกว่าครับ งานนี้ก็เป็นไปรเวทคอสก็สนุกชิวๆตามประสานะครับ

Googgig
4 ตุลาคม พ.ศ.2555

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่


  • Mikan as Mikan Sakura
  • Kafka as Natsume Hyuga
  • Arimi as Hotaru Imai
  • Kagetsu as Ruka Nogi
  • Zeryu as Tsubasa Ando
  • Googgig as Narumi L.Anjo


 
Googgig
as
Narumi L.Anjo
Mikan
as
Mikan Sakura
Kafka
as
Natsume Hyuga
Arimi
as
Hotaru Imai
Kagetsu
as
Ruka Nogi
 
           
 
       
 
Zeryu
as
Tsubasa Ando