1 article 02 How To – วิธีทำต่างๆ

การทำดาบญี่ปุ่น

การทำดาบญี่ปุ่น From CosplayWiki Jump to: navigation, search การทำดาบญี่ปุ่นนี้ เป็นเพียงการทำเลียนแบบในความเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมคอสเพลย์ และด้วยอุปกรณ์เสริมคอสเพลย์ไม่ได้มีรูปแบบวิธีทำที่ตายตัว บทความนี้จึงเป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายวิธีที่สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติม   วิธีทำ ดาบที่จะนำมาเป็นต้นแบบคือ ดาบต้นแบบการทำ Katana เล่มนี้ ขั้นตอนเป็นดังนี้   อธิบายเพิ่มเติม   เตรียมวัสดุที่จะทำดาบ ทั้งนี้ควรเป็นวัสดุที่แข็งแีรงในระดับหนึ่ง (ในบทความนี้จะใช้ ไม้บัลซาร์เป็นตัวอย่าง) ตัดทรงดาบตามที่ต้องการ โดยถ้าทำง่ายๆก็อาจจะตัดตรงๆไป หรือถ้าต้องการให้ทรวดทรงดาบดูสมจริง ก็ต้องใช้ไม้บัลซาร์ที่ใหญ่กว่าขนาดที่ต้องการ แล้วตัดทรง ตัดแต่งดาบให้เรียบร้อย ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดๆให้ผิวเรียบ ขัดส่วนคมดาบให้เพรียวลง เตรียมวัสดุปิดผิว (หากต้องการทำง่ายกว่านี้ ก็พ่นสีสเปรย์ลงบนไม้เลย เพียงแต่จะเป็นร่องรอยลายไม้) โดยในบทความนี้จะใช้แผ่นอะลูมิเนียม ซึ่งตัดด้วยกรรไกรและมีดคัตเตอร์ได้ เตรียมขนาดให้ใหญ่กว่าตัวดาบเล็กน้อย ติดกาวสองหน้าแบบบางที่ตัวดาบ แล้วประกบลงกะแผ่นอะลูมิเนียม ตัดแผ่นอะลูมิเนียมที่เหลือเศษให้เรียบร้อย ทำด้ามดาบ โดยอาจจะใช้เทปพัน หรือ สติ๊กเกอร์ติด หรือไม้ประกบ หรือพันเชือก แล้วแต่ถนัด ทำกั่นหรือที่ป้องมือ โดยให้วัสดึที่แข็งแรงพอควร ทำทรงตามที่ต้อง ต้องช่องรูที่จะสอดให้เล็กกว่าความหนาดาบเล็กน้อย เพื่อให้ฝืด…