มารยาทในคอสเพลย์

สังคมคอสเพลย์นั้น เมื่อมองภาพรวมเทียบกับสังคมทั้งประเทศแล้ว ยังถือว่าเป็นสังคมที่เล็กอยู่มาก แต่ก็เป็นสังคมที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ แก่สายตาคนทั่ว ๆ ไปอย่างมาก ส่งผลให้สังคมนี้เติบโตขึ้นด้วยความรวดเร็ว

ทั้งยังเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย ทั้งคอสเพลย์เยอร์ ตากล้องคอสเพลย์ คนการ์ตูน ชาว J-Rock คนโดจินชิ ฯลฯ อีกมาก

ดังนั้น จึงมีการเขียนบทความนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้คร่าว ๆ ในระดับหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจในคอสเพลย์ แต่ยังไม่ทราบว่าควรทำเช่นไร

สำหรับคอสเพลย์เยอร์

ไม่ควรแต่งกายที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะมากเกินไป
เช่น แต่งชุดที่วาบหวิวเกินไป ในกรณีที่ต้องการแต่งในตัวที่ต้นแบบนั้นเป็นชุดที่วาบหวิว ควรดัดแปลงชุดให้เหมาะสมมากขึ้น หรือ อย่างน้อยที่สุดควรมีซัพพอร์ต เช่น ใส่กางเกงไว้ข้างในเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้แต่งเอง

ไม่ควรแสดงกิริยาที่ผิดกาละเทศะ
เช่น การโพสท่าในเชิงอนาจาร การแสดงหรือการเล่น กิริยาต่าง ๆ ที่รบกวนต่อสาธารณะ ทั้งทางการกระทำ ทางเสียง เป็นต้น

ไม่ควรกวัดแกว่งอุปกรณ์เสริมที่ตนเองถืออยู่
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายโดยตรง เช่น ฟาดไปโดนคนรอบข้าง หรือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมหลุดไปปะทะกับสิ่งใด ๆ
ทั้งนี้หากต้องการกวัดแกว่ง ควรตรวจสอบให้ดีว่าอุปกรณ์เสริมนั้นมีความปลอดภัยและไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดในรัศมีของอุปกรณ์เสริม

คอสเพลย์เยอร์มีสิทธิ ที่จะให้อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือไม่ ก็ได้

ไม่ควรให้ถ่ายรูปในบริเวณที่สร้างความไม่สะดวกแก่คนทั่วไป
เช่น หน้าทางเดินเข้าออก ทางเดินสัญจร หน้าบูธต่าง ๆ รวมไปถึงบริเวณที่ทางสถานที่ระบุห้ามไว้

ข้าวของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ควรจัดการหาที่เก็บเอาเองเพื่อความปลอดภัยของคอสเพลย์เยอร์
ทั้งนี้ หากไม่สะดวกเพราะการคอส ควรจัดการ เช่น ฝากเพื่อนไว้ หรือฝากไว้กับบูธของเพื่อนที่อนุญาตให้ฝากของได้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถจริงๆ ก็ขอให้ล็อกกุญแจกระเป๋าต่าง ๆ อย่าเก็บสิ่งมีค่าไว้ในนั้น

เคารพและให้เกียรติต่อกฎ ระเบียบ และสตาฟ ของแต่ละงาน

 

สำหรับตากล้อง

เคารพในสิทธิของคอสเพลย์เยอร์ในการให้อนุญาตหรือไม่ ต่อการถ่ายรูป

ควรขออนุญาตถ่ายรูปต่อคอสเพลย์เยอร์และขอบคุณหลังจากถ่ายเสร็จทุกครั้ง
โดยอาจจะใช้วิธีสบตาและก้มหัว เพื่อเป็นการสื่อขออนุญาตและขอบคุณหากไม่สะดวกในการขออนุญาตโดยตรง

ไม่ควรถ่ายรูปที่ทำให้ผู้ถูกถ่ายเสียหาย
เช่น มุมวาบหวิวต่าง ๆ หรือ จังหวะที่คอสเพลย์เยอร์คนนั้น ๆ ยังไม่พร้อมสำหรับการถ่ายรูป

หลีกเลี่ยงการขอถ่ายรูปคอสเพลย์เยอร์ในบริเวณที่รบกวนผู้อื่น
เช่น ทางเข้าออก ทางเดิน หน้าบูธโดจินชิ เป็นต้น

ไม่ควรนำรูปที่ตนเองถ่ายไปเผยแพร่ในที่ที่ไม่เหมาะสม
เช่น เว็บที่เป็นในเชิงอนาจาร

ควรเข้าใจถึงการโพสท่าของคอสเพลย์
นั่นคือ ควรรู้ว่าคอสเพลย์คือการแต่งกายเลียนแบบ ดังนั้น การโพสท่า การแสดงออกของคอสเพลย์เยอร์ จึงมีการโพสเพื่อเลียนแบบบุคลิกตัวละครนั้น ๆ ด้วย

ในกรณีที่มีตากล้องร่วมถ่ายกับท่านจำนวนมาก โปรดให้เกียรติแก่ตากล้องคนอื่น ๆ
พยายามหลีกเลี่ยง การกระทบกระทั่งกัน หรือการบังมุมถ่ายรูป เมื่อท่านถ่ายได้ตามความพอใจแล้วควรให้โอกาสแก่ตากล้องคนอื่น ๆต่อไป

เคารพและให้เกียรติต่อกฎ ระเบียบ และสตาฟ ของแต่ละงาน